Standardi u području prevencije


Unatrag nekoliko godina u području prevencije suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti na međunarodnoj razini, u Europskom kontekstu kao i u Republici Hrvatskoj doneseni su brojni standardi kojima je cilj unaprijeđenje provedbe preventivnih intervencija.