Popis članova Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama (lipanj, 2017.)


Na temelju prijedloga Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, te nadležnih ministarstava i zavoda, osoba ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje Projekta Resocijalizacije.

Primarne su zadaće navedene Stručne radne skupine praćenje, koordinacija, poticanje bolje informiranosti o Projektu te unapređenja provedbe cjelokupnog Projekta.

Ustanove na lokalnoj razini koji sudjeluju u provedbi Projekta resocijalizacije te korisnici Projekta za više informacija o Projektu te s upitima u vezi provedbe Projekta i Protokola mogu se obratiti na navedene email adrese članova Stručne radne skupine.
 

Popis članova Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama

 
Red. Broj PREZIME IME INSTITUCIJA KONTAKTI ZA WEB
1. Đidara Tomislav Ministarstvo zdravstva
Uprava za medicinsku djelatnost
ovisnosti@miz.hr
2. Feigl Subota Nataša Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Uprava za tržište rada i zapošljavanje
info@mrms.hr
3. Ivandić Zimić Jadranka Ured za suzbijanje zlouporabe droga
Odjel za programe i strategije
jadranka.ivandic@uredzadroge.hr

projekt.resocijalizacije@uredzadroge.hr
4. Jutreša Medjed Erna Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav
Erna.JutresaMedjed@uzs.pravosudje.hr
5. Katalinić Dragica Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Služba za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti
Dragica.katalinic@hzjz.hr
6. Sajko Olovec Martina Hrvatski zavod za zapošljavanje
Odsjek za profesionalnu rehabilitaciju
hzz@hzz.hr
7. Križanović Mira Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja
mira.krizanovic@mzo.hr
8. Senjak Marija Hrvatski zavod za zapošljavanje
Odsjek za profesionalnu rehabilitaciju
hzz@hzz.hr
9. Štimac Grbić Danijela Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Služba za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti
danijela.stimac@hzjz.hr
10. Žagar Danijela Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Uprava za poduzetništvo i obrt
info@mingo.hr
11. Horvat Gorana Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Uprava za socijalnu politiku, Sektor za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb
gorana.horvat@mdomsp.hr