Testiranje

Testiranje na droge besplatno se provodi u svim županijskim zavodima za javno zdravstvo - u službama za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti.

Testovi na droge za kućnu uporabu na urin dostupni su u ljekarnama na području Republike Hrvatske.

Dostupni testovi:

  • na marihuanu, hašiš
  • na morfin, kodein, heroin
  • na 5 vrsta droga (amfetamin, kokain, heroin, marihuana, ecstasy)
  • na 10 vrsta droga (amfetamin, metamfetamin, ecstasy, kokain, marihuana, barbiturati, benzodiazepin, heroin, metadon)

Svi testovi su jednokratni.

Testiranje kose i urina na prisutnost droga provodi se u Zagrebu, u Institutu za medicinska istraživanja.

Za analizu uzoraka kose radi utvrđivanja prisutnosti droga i njihovih metabolita koristi se plinska kromatografija sa spektrometrijom masa (GC/MS). Analize se mogu obaviti uz diskreciju (pod šifrom ispitanika) ukoliko su u privatne svrhe, a u laboratoriju se može zatražiti analiza na 2 skupine droga:

  1. skupina: morfin, kodein, heroin, 6-acetilmorfin (specifični metabolit heroina), metadon (heptanon) i kokain
  2. skupina: amfetamin, metamfetamin, 3,4-metilendioksiamfetamin (MDA), 3,4-metilendioksimetamfetamin (MDMA-Ecstasy) i 3,4-metilendioksietilamfetamin (MDEA)

Cijena analize svake skupine je 500,00 kn (PDV uključen).

Analiza kose proširuje mogućnost detekcije droge na mjesece, ovisno o duljini kose. Analiza kose na droge služi kao dokaz je li osoba ponavljano uzimala drogu.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Ksaverska cesta 2
p.p. 291
10001 Zagreb
HRVATSKA

Tel.: 01/ 46 82 531
e-mail: infodroge@imi.hr
http://www.imi.hr