Baza projekata i programa koji se provode u području suzbijanja zlouporabe droga

Ured za suzbijanje zlouporabe droga je krajem 2010. godine pristupio osmišljavanju Baze programa koji se provode na području suzbijanja zlouporabe droga

Radi uvida u postojeće programe, projekte, istraživanja i intervencije koji se provode u različitim područjima suzbijanja zlouporabe droga, Ured za suzbijanje zlouporabe droga je krajem 2010. godine pristupio osmišljavanju Baze programa koji se provode na području suzbijanja zlouporabe droga, a projekt je realiziran 2012. godine.
 
Projekt Baze podataka programa suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj obuhvaća sve programe/projekte koji se provode u području:
 
  • prevencije
  • tretmana
  • smanjenja šteta
  • resocijalizacije
  • primjere dobre prakse
 

Ciljevi izrade

Prikupljanje informacija o svim aktivnostima/programima koje se provode na području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj radi identificiranja kvalitetnih, evaluiranih i učinkovitih programa te podizanje razine kvalitete programa i projekata koji se provode u području suzbijanja ovisnosti.

Navedeni podaci omogućavaju svim relevantnim kreatorima politika, stručnjacima i svim zainteresiranim osobama uvid u stanje „na terenu“, odnosno pregled aktivnosti koje se poduzimaju te je omogućen uvid u to pružaju li navedene aktivnosti, mjere i usluge adekvatan odgovor u odnosu na stanje u području ovisnosti specifično za pojedinu lokalnu zajednicu.
 
Baza omogućava pregled prema nazivu programa, nazivu provoditelja, županiji provedbe, godini provedbe, vrsti provedene evaluacije, razini intervencije te vrstama provedene usluge ili prema glavnoj skupini područja djelovanja.
 
Također, ova aplikacija osmišljena je s još jednim važnim ciljem unaprjeđenja kvalitete programa koji se provode. Učinkovitim programima se po različitim područjima djelovanja dodjeljuje certifikat kvalitete od strane stručnog Povjerenstva čija uloga je njihova procjena kvalitete. Sukladno kriterijima Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA-a), certifikati se razlikuju ovisno o stupnju kriterija kvalitete (programa, dobre prakse i primjera najbolje prakse), a istim bi se jamčila učinkovitost i kvaliteta programa, s ciljem omogućavanja prioriteta pri financiranju od Ureda te eventualno tijela državne uprave i regionalne (područne) samouprave.

Povjerenstvo je osnovano 2017. godine.
 
Evaluirani programi koji se pokažu uspješnima i kvalitetnima predlažu se kao hrvatski primjeri dobre prakse za Portal najboljih praksi Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).
 
Putem ove on-line aplikacije omogućeno je i podnošenje godišnjih izvješća od strane Županijskih Povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga.
 
Također, ova aplikacija je rezultat napora koje Ured ulaže u podizanje kvalitete provedbe programa/projekata u području suzbijanja zlouporabe droga, s ciljem ispunjavanja najviših standarda kvalitete i pružanje učinkovitih intervencija prema krajnjim korisnicima.