Radne skupine

Sukladno preporuci EMCDDA-a, zemlje članice osnivaju stručne radne skupine po pojedinim tematskim područjima rada NISD-a, a čine ih predstavnici ključnih nacionalnih tijela i institucija, nevladinih organizacija i drugi priznati stručnjaci na tom području.

U Republici Hrvatskoj postoji 7 radnih skupina:
  1. Radna skupina – Prevalencija i načini problematične uporabe droga (statistička prevalencija/procjene incidencije i istraživanja među ovisnicima)
  2. Radna skupina – Zarazne bolesti povezane s uporabom droga (prevalencija i incidencija HIV-a, hepatitisa B i C kod intravenoznih ovisnika)
  3. Radna skupina – Smrti povezane s uporabom droga i smrtnost među ovisnicima (statistike o smrtnosti u općoj populaciji, posebni registri o smrtnosti među ovisnicima, kohortna istraživanja među ovisnicima)
  4. Radna skupina – Zahtjevi za liječenjem (statistike ustanova koje se bave liječenjem ovisnosti o drogama i klijentima koji su počeli liječenje)
  5. Radna skupina – Podaci o kriminalitetu droga
  6. Radna skupina – Smanjenje potražnje droga
  7. Radna skupina – Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave nove psihoaktivne tvari u RH
 
Članove navedenih radnih skupina imenuje ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Svaka radna skupina se na poziv Odjela NIJD-a redovito sastaje najmanje dva do četiri puta na godinu, odnosno dodatno prema potrebi.

Radne skupine savjetuju Odjel NIJD-a o općoj strategiji nacionalnog informacijskog sustava za droge, metodama prikupljanja i analize podataka, komunikacijskoj strategiji i daljnjem razvoju, raspravljaju o aktualnim temama i trendovima koji se javljaju na tom području, predlažu konkretne aktivnosti i mjere, sudjeluju u izradi radnih dokumenata i stručne literature.

Kako bi se osigurao kontinuitet i sustavnost rada, svaka radna skupina imenuje svog koordinatora koji u suradnji s Odjelom NIJD-a usmjerava rad skupine, kroz multidisciplinaran i znanstveni pristup osigurava napredak u razvoju pojedinog pokazatelja ili tematskog područja, prati znanstvene razvoje i nova dostignuća na svom području, priprema, inicira i vodi tematske rasprave na sastancima, sudjeluje na stručnim sastancima EMCDDA-a i ostalih međunarodnih tijela o kojima pismeno izvještava Odjel NIJD-a, a na redovitom sastanku i ostale članove radne skupine.