Aktivnosti izaslanstva Republike Hrvatske na 60. zasjedanju UN Komisije za opojne droge

 • Slika /slike/CND_1.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

(Beč, 13.-17. ožujka 2017.)


U Beču se od 13.-17. ožujka 2017. održava 60. jubilarno zasjedanje UN Komisije za opojne droge (engl. Commission on Narcotic Drugs – CND).

Iako se od osnivanja CND-a učinilo puno u uspješnoj implementaciji međunarodnopravnog okvira na području prevencije i rješavanja problema droga i na globalnoj i na nacionalnoj razini, novi razvoji na tržištu ileganih droga i trendovi u konzumaciji istih pozivaju na budnost i inovativne pristupe u kreiranju učinkovitih odgovora. Nakon Posebne sjednice Opće skupštine Ujedinjenih naroda posvećene svjetskom problemu droga (UNGASS 2016.), održane u travnju 2016. u New Yorku, globalna politika prema drogama po prvi puta u središte pozornosti stavlja čovjeka kao pojedinca,  a cjelokupnu problematiku droga u širi socioekonomski kontekst, naglašavajući važnost javnozdravstvenog pristupa i poštivanja ljudskih prava.

Inače, osnovna zadaća CND-a je praćenje i analiza globalnog stanja kontrole droga, uključujući prevenciju zlouporabe droga, rehabilitaciju ovisnika te ponudu i trgovinu ilegalnim drogama. Osnovana je 1946. odlukom Ekonomskog i socijalnog vijeća (ECOSOC), kao jedna od njegovih funkcionalnih komisija posebno zadužena za praćenje provedbe međunarodnih ugovora o kontroli droga. Članice CND-a kroz rezolucije i odluke donijete tijekom redovnih godišnjih zasjedanja  u velikoj su mjeri do sada pripomogle ostvarivanju učinkovite provedbe međunarodnopravnog okvira.  

Republika Hrvatska je na organizacijskoj sjednici ECOSOC-a održanoj 25. travnja 2013. godine u Beču izabrana u članstvo CND-a na razdoblje od četiri godine počevši od 1. siječnja 2014. U tom smo svojstvu u proteklom razdoblju poduzeli niz aktivnosti koje su pripomogle vidljivosti Hrvatske i njezinim postignućima u području rješavanja problema droga s posebnim naglaskom na resocijalizaciju. Pored održanog popratnog događaja 2015., na 60. zasjedanju CND-a predstavnica Stalne misije Republike Hrvatske pri UN, OESS i međunarodnim organizacijama u Beču, gđa. Mirta Mandić, nakon prijedloga UN-ove Jugoistočne skupine preuzela je ulogu izvestiteljice ovog zasjedanja, a hrvatsko izaslanstvo dodatno je doprinijelo organizacijom dva popratna događaja.

Prvog dana zasjedanja, g. Željko Petković, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je otvorio zajednički popratni događaj Hrvatske i Europske mreže za prevenciju, liječenje i oporavak (EURAD), na temu znanstveno utemeljenih modela oporavka pojedinaca i društva. Na side eventu su govorili prof. David Best londonskog Sveučilišta Sheffield Halam, gđa. Monika Barzanti iz San Patrignana i g. Boro Goić iz Mreže oporavljenjih ovisnika (RUN).

Hrvatska i Grčka u suradnji s UN Uredom za droge i kriminal (UNODC) i Pompidou Grupom Vijeća Europe, organizirale se jedan od najposjećenijih popratnih događaja održanih tijekom ovogodišnjeg CND-a, pod nazivom Nove perspektive informacijskih i komunikacijskih tehnologija u smanjenju potražnje droga. Događaj je održan u utorak, 14. ožujka 2017. i okupio je oko stotinu predstavnika vladinih izaslanstava različitih vlada, međunarodnih organizacija i organizacija civlinog društva. Među brojnim istaknutim gostima bili su g. Alexis Goosdeel, direktor Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, gđa Lili Otisen, predsjednica Pompidou grupe Vijeća Europe, izaslanstvo Malte koja trenutno predsjeda Europskom unijom te drugi. Skup je otvorila i moderirala veleposlanica i stalna predstavnica Republike Hrvatske pri UN, OESS i međunarodnim organizacijama u Beču, gđa. Dubravka Plejić Marković, koja je tom prigodom istaknula sveprisutnost interneta u svakodnevnom životu pojedinca s njegovim brojnim izazovima, ali i prednostima. U uvodnom dijelu, skupu se kratko obratila i veleposlanica Grčke u Austriji i stalna predstavnica Grčke pri međunarodnim organizacijama u Beču, gđa. Chryssoula Aliferi.
UNODC je još početkom 2000-ih prepoznao potencijal Interneta u prevenciji uporabe droga. Dr. Gilberto Gerra, šef UNODC Sektora za prevenciju droga i zdravlje pohvalio je stoga napore Hrvatske u razvoju inovativnih pristupa te dao posebnu podršku ovom popratnom događaju, istituči kako ga njegova tema čini jedinstvenim među čak 90 događaja koji se održavanju na ovogodišnjem zasjedanju. G. Thomas Kattau, zamjenik izvršnog tajnika Pompidou grupe Vijeća Europe u svom uvodnom obraćanju, osvrnuo se na negativne strane Interneta i mogućnosti njihovog korištenja u praćenju novih trendova i formuliranja učinkovitijih odgovora na izazove današnjice.

Inače, Pompidou grupa je u okviru regionalne incijative koju predvodi u Jugoistočnoj Europi, omogućila kreiranje projekta s ciljem promicanja online intervencija u smanjenju potražnje droga. Dosadašnja iskustva su pokazala višestruke koristi online intervencija u edukaciji, prevenciji i tretmanu ovisnosti s obzirom na to da omogućuju anoniman pristup širokom krugu inače teško dostupnih potencijalnih korisnika, iziskuju mala ulaganja u održavanje softvera i lako se prilagođavaju. Ipak, spomenuto je da se ne smiju zanemariti izazovi takvih intevencija kao što su zaštita privatnosti i izostanak osobnog kontakta između pacijenta i terapeuta.

U jesen 2015. započeo je dvokomponentni projekt u kojem sudjeluje sedam država iz Jugoistočne Europe, uključujući Hrvatsku i Grčku. U prvoj fazi projekta radilo se na adaptaciji već postojećeg, znanstveno utemeljenog alata za samoprocjenu rizika koji je danas dostupan u obliku online proizvoda Drughelp.eu, prevedenim na osam jezika i adaptiranim sukladno kulturološkim prilikama zemalja koje sudjeluju u projektu (hrvatska verzija je dostupna na: www.drughelp.eu/hr).

Sljedeća faza projekta započinje u svibnju 2017., radom na razvoju automatizirane online tretmanske intervencije. O projektu su iz različitih aspekata govorili gđa Elena Hedoux iz Pompidou grupe, gđa. Lidija Vugrinec iz Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i g. Ilias Paraskevopoulos, KETHEA, Grčka, dok je nacionalna koordinatorica za droge u Grčkoj, gđa. Christina Diamantopoulou-Papoutsopoulou prezentirala mogućnosti uporabe Interneta u smanjenju potražnje droga.

Pisane vijesti