Ažuriran popis koordinatora Projekta resocijalizacije iz centara za socijalnu skrb

Vezano uz provedbu Projekta resocijalizacije, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dostavilo je Uredu ažuriranu listu koordinatora koji su u centrima za socijalnu skrb zaduženi za provedbu Projekta resocijalizacije. Popis koordinatora možete pronaći pod rubrikom Projekt resocijalizacije/Ustanove i nevladine organizacijePisane vijesti