Dopuna Projekta Resocijalizacije ovisnika o drogama

Slika /slike/zadruzno_poduzetnistvo_m.jpg

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 06. srpnja 2018. godine usvojilo je Dopunu Projekta Resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja te Protokola suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela i ustanova i organizacije civilnog društva u provedbi Projekta.

Glavni cilj predmetne Dopune je uključiti u školovanje i prekvalifikaciju što veći broj osoba s problemom ovisnosti o drogama i to onih korisnika kod kojih se mjere prekvalifikacije i doškolovanja, iz različitih razloga ne mogu izvršiti putem mjera iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Navedena Dopuna je izrađena sukladno prijedlogu Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koja je na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, a s ciljem unaprjeđenja provedbe Projekta osnovana u ožujku 2017. godine.

U okviru navedene dopune Projekta predviđeno je da centri za socijalnu skrb, osim zahtjeva za završetkom srednjoškolskog obrazovanja, mogu Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti i zahtjeve za prekvalifikaciju i doškolovanje.

Centri za socijalnu skrb u kontaktu s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, trebaju provjeriti radi li se o prvoj takvoj edukaciji (prekvalifikaciji ili doškolovanju), a ako se isto zbog nekih okolnosti ne može provjeriti (primjerice zbog promjene prebivališta osobe) uputiti pismeni zahtjev Uredu koji će isto provjeriti uvidom u Zbirku osobnih podataka o korisnicima Projekta.

Pisane vijesti