HZJZ predstavio najnovije rezultate ESPAD-a 2007

Dana 30. ožujka 2009. godine u Velikoj dvorani Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Zagreb, Ksaver 200a, prim. dr. sc. Marina Kuzman (HZJZ) predstavila  je rezulate europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola, uporabi droga i rizičnim čimbenicima među učenicima (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - ESPAD)

Istraživanje ESPAD se provodi od 1995. godine na poticaj Pompidou grupe Vijeća Europe kao epidemiološka studija proširenosti upotrebe duhana, alkohola i droga među učenicima u dobi od petnaest godina. Provodi se u četverogodišnjim razmacima te je posljednji put provedeno 2007. godine i to u ukupno 36 europskih zemalja. U Hrvatskoj se istraživanje provodi od samog početka 1995. godine u koordinaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ovo prikazivanje najnovijih raspoloživih rezultata u europskim zemljama omogućuje usporedbu rizičnih ponašanja mladih Hrvatske s europskim okruženjem kao i kretanja i promjene u tom ponašanju koje su se dogodile od 1995. godine.

Međunarodno izvješće možete preuzeti sa službenih stranica ESPAD, a prikaz prim. dr. sc. Marine Kuzman s održanog predstavljanja rezultata na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Sažetak - Download

Preuzeto sa www.hzjz.hr.

Pisane vijesti