Ispravak natječajne dokumentacije Poziva za prijavu na javni Natječaj projekata udruga

Slika /slike/Obrasci_pr.jpg

u RH za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću


 
Sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“, broj 26/15) u okviru Poziva za prijavu na javni Natječaj projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2018. godinu koji je objavljen 28. ožujka 2018. na mrežnim stranicama Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, ispravljaju se Upute za prijavitelje.
 

Pisane vijesti