Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo Poziv za prijavu projekata udruga

Slika /slike/projekti_m.jpg

Pozivaju se udruge da u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu projekte u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

1. Resocijalizacija ovisnika

2. Rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 6. kolovoza 2015. godine

Dokumentacija dostupna na internet stranici Ministarstva socijalne politike i mladih 

Pisane vijesti