Obavijest o EU natječaju: Supporting initiatives in the field of drugs policy

Slika /slike/eu.jpg

Dana 4. srpnja 2017. Europska komisija otvorila je EU natječaj: Pružanje podrške inicijativama u području politike prema drogama (eng. Supporting initiatives in the field of drugs policy)

 
  • Sve informacije o objavljenom natječaju dostupne su na poveznici

Prioriteti natječaja:
 
  • podržati aktivnosti u području identifikacije i epidemiologije novih psihoaktivnih tvari
  • podržati aktivnosti kojima je cilj učinkovito odgovoriti na izazove povezane s online trgovanjem droga
  • podržati organizacije civilnog društva kroz jačanje njihovih napora zagovaranja, kapaciteta da postignutu promjene u lokalnoj zajednici te dijeljenje metoda najboljih praksi, znanja i vještine temeljene na dokazima učinkovitosti i minimalnim standardima kvalitete u području smanjenja potražnje droga
  • podržati ključne dionike u području prevencije kroz širenje znanja i vještina, osobito u kontekstu minimalnih standarda kvalitete.
 
Rok za prijavu je 25.10.2017. godine.

Prijave se provode putem elektroničkog sustava (Electronic Submission System of the Participant Portal, originalno razvijenog za Horizon 2020 istraživačke projekte).

Za projekte koji se odobre za financiranje, ugovor se potpisuje u rujnu 2018.

Projekti mogu trajati do 3 godine. EU grant su-financira planirane aktivnosti do maksimalno 80% ukupnih troškova.
 
Prijaviti se mogu:

a) pravne osobe
b) utemeljene u članicama EU koje sudjeluju u Justice Programmu (sve članice EU, izuzev Velike Britanije i Danske)
c) međunarodne organizacije (čak i ukoliko su utemeljene izvan članica EU) koje sudjeluju u Justice Programmu.
d) javna tijela, neprofitne privatne organizacije ili međunarodne organizacije (agencije EU ne mogu sudjelovati)
e) međunarodne organizacije ne mogu predati prijavu, ali mogu biti su-prijavitelji
f) prijave trebaju biti transnacionalne i uključivati minimalno 2 organizacije koje su utemeljene u 2 različite članice EU koje sudjeluju u Justice Programmu.
g) projektni prijedlozi kojima se traži manje od 250 000 EUR sufinanciranja bit će odbijeni
h) projekt ne smije početi prije datuma prijave prijedloga.
 

Pisane vijesti