Obilježen Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama - 26. lipnja

Slika /dokumenti/Međunarodni dan/2016/građanska prevencija-folklor.jpg

svake se godine obilježava 26. lipnja koji je 1987. proglasila Glavna skupština UN-a želeći upozoriti svjetsku javnost na problem zlouporabe droga

Sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droga za 2012.-2017. godinu i Nacionalnom akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga za 2015.-2017. godinu, svake se godine obilježava 26. lipnja kao "Međunarodni dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama", koji je 1987. proglasila Glavna skupština UN-a želeći upozoriti svjetsku javnost na problem zlouporabe droga i potrebu aktivnog uključivanja svih subjekata, kako na globalnoj tako i na nacionalnoj razini, na djelovanje u postizanju zajedničkog cilja – Međunarodno društvo slobodno od zlouporabe droga.

Cilj društvene akcije koja se povodom obilježavanja Međunarodnog dana provodi na nacionalnoj i lokalnoj razini je promovirati, osobito mladima, zdrave stilove života, te putem edukativno-preventivnih aktivnosti informirati javnost o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti. Obilježavanje navedenog Međunarodnog dana se provodi u suradnji županija, gradova, općina, odgojno - obrazovnih ustanova medija, nevladinih organizacija i ostalih relevantnih institucija  uključenih u prevenciju ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga, te je Ured pozvao županije, udruge i nadležna tijela državne uprave na provedbu mjera i aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana.

Ove godine pozvani su dionici Nacionalne strategije na stavljanje naglaska na važnost i potrebu kreiranja kvalitetnih programa prevencije koji pokazuju učinkovitost i koji su kreirani sukladno europskim standardima prevencije ovisnosti.

Kreiran je letak o promociji Europskih preventivnih standarda kvalitete za suzbijanje droga, koji možete preuzeti u rubrici na desnoj strani.

Također su pozvani svi mediji na aktivno uključivanje u obilježavanje Međunarodnog dana kao i praćenje svih aktivnosti koje se provode u cilju osvješćivanja javnosti o ovoj problematici i važnosti suzbijanja problematike droga.

U rubrici desno možete preuzeti i Preliminarne podatke o stanju suzbijanja zlouporabe droga u 2015. godini.

Pisane vijesti