Objavljeni brojni praktični alati i korisni materijali za upotrebu Europskih standarda kvalitete

Slika /slike/Standardi_jla (3).png

(EDPQS) objavljeni su od strane EMCDDA-a 2011. godine, a sada su dostupni i brojni praktični alati

Europski standardi kvalitete (EDPQS)

Posljednjih nekoliko godina uz sufinanciranja iz Europske unije provodili su se projekti usmjereni na pružanje potpore za korištenje standarda kvalitete u razvijanju, provedbi i evaluaciji preventivnih intervencija i aktivnosti za suzbijanje zlouporabe droga.

Europski preventivni standardi kvalitete za suzbijanje droga (EDPQS) objavljeni su od strane Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) 2011. godine, te mogu pomoći u oblikovanju prevencije u zajednici na način da:
 
  • definiraju što znači kvaliteta u odnosu na prevenciju zlouporabe droga
  • nude viziju onoga čemu prevencija treba težiti
  • oblikuju osnovne - i stručne razine očekivanja za preventivne aktivnosti
  • prevode preporuke dobre prakse u specifične kvalitativne tvrdnje

Na internet stranici https://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards/about su objavljeni i brojni praktični alati i materijali koji mogu pružiti podršku provoditeljima, kreatorima politika i dr. stručnjacima koji provode prevenciju u zajednici za postizanje kvalitete u provedbi aktivnosti, kao i opširnije informacije. Na istoj su dostupni:
 
  • EDPQS Alat 1 za kreatore politika i donatore, koji objedinjava ključne poruke i preporuke koje proizlaze iz standarda kvalitete (EDPQS) namijenjene za ovu skupinu stručnjaka. Ovaj alat posvećen je izazovima pri odabiru preventivnih aktivnosti za financiranje ili pružanju druge vrste podrške.
  • EDPQS Alat 2 za provoditelje, uključujući voditelje projektata i direktne pružatelje usluga, koji sadrži tzv. check listu za procjenu kvalitete i upitnik za unaprijeđenje koji može pomoći provoditeljima pri prepoznavanju jakih strana i nedostataka u projektima s ciljem pružanja pomoći za samorefleskiju i komunikaciju s donatorima i partnerima. Ovaj alat dostupan je kao interaktivna web aplikacija.
  • EDPQS Alat 3 za pomoć trenerima i profesionalnim predavačima za održavanje edukacija o kvaliteti i kvalitativnim standardima u području prevencije zlouporabe droga, uključujući i prijedloge za interaktivne radionice s praktičarima, donositeljima odluka i studentima, uz koje su dostupni i prezentacijski slajdovi, brošure i dr.
  • EDPQS Alat 4 za koordinatore koji žele razviti ili predstaviti kvalitativne standarde na regionalnoj ili nacionalnoj razini ili u određenom okruženju, pružajući smjernice korak-po-korak o tome kako prevesti, prilagoditi i širiti standarde kvalitete, a koje su temeljene na stvarnim primjerima prilagodbe EDPQS standarda. Također su dostupni i ostali materijali.

Standardi EDPQS već su ugrađeni u nekoliko akcijskih planova država članica i podržavaju europske minimalne standarde kvalitete u području smanjenja potražnje droga koje su usvojene od strane Vijeća EU u rujnu 2015. godine.

 

Pisane vijesti