Obrasci za dostavu Izvješća o Nacionalnom programu prevencije ovisnosti za 2016.

Slika /slike/Obrasci_pr.jpg

Na propisanim obrascima MZO i MDOMSP obvezni su dostaviti Uredu godišnje izvješće o provedbi mjera iz NPPO-i do kraja tekuće školske godine.


Sukladno Nacionalnom programu prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno – obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2015. do 2017. godine (NPPO-i), Ured za suzbijanje zlouporabe droga sudjeluje u koordinaciji provedbe i evaluaciji istog, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obvezni su dostaviti Uredu za suzbijanje zlouporabe droga godišnje izvješće o provedbi mjera iz Nacionalnog programa za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, odnosno u sustavu socijalne skrbi, do kraja tekuće školske godine.

Ured izrađuje zajedničko izvješće o provedbi NPPO-i, te isto dostavlja Vladi RH u sklopu godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga.

U rubrici desno možete preuzeti Obrasce potrebne za dostavu navedenog izvješća.

 

Pisane vijesti