Obrasci za dostavu Izvješća o provedbi NS-e i AP-a suzbijanja zlouporabe droga

Slika /slike/izvjesce_pr_2014_m.jpg

Izvješće o provedbi NS-e i AP-a potrebno je dostaviti do 7. svibnja 2018.

Ured za suzbijanje zlouporabe droga osim izrade godišnjeg Izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru na usvajanje, izrađuje i nacionalno Izvješće o stanju problematike droga u Republici Hrvatskoj za potrebe Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), a tražene podatke za Izvješće potrebno je dostaviti prema standardiziranim obrascima / putem on-line aplikacije www.programi.uredzadroge.hr, te onima koje možete preuzeti u nastavku teksta.

U nastavku možete preuzeti potrebne obrasce za dostavu podataka za 2017. godinu te Korisničke upute za unos podataka u online aplikaciju  www.programi.uredzadroge.hr.

     

Naime, Ekonomski Institut Zagreb je u 2012. godini za potrebe Ureda za suzbijanje zlouporabe droga proveo znanstveno-istraživački projekt pod nazivom "Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj". Svrha istraživanja je bila izrada metodologije za procjenu nespecificiranih i specificiranih javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti te razvoj metodologije za daljnje praćenje uspješnosti ostvarivanja općih i posebnih ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga.

Stoga Vas molimo da uz popunjeni obrazac dostavite i podatke o javnim rashodima na području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama u 2017. sukladno upitniku koji je korišten u predmetnom istraživanju. Napominjemo da udruge ne trebaju ispunjavati dio 3. navedenog upitnika, a za sve dodatne informacije u vezi popunjavanja istog možete se obratiti na e-mail: marija.stefovic@uredzadroge.hr ili na telefon 01 4878 124.

Navedeni Obrazac i upitnik je potrebno dostaviti Uredu putem elektronske pošte na adresu: pisarnica@uredzadroge.hr do 7. svibnja 2018. godine.

Županijska povjerenstva/udruge izvješće podnose i putem unosa u Informatičku bazu projekata koju je s ciljem postizanja boljeg uvida i podizanja razine kvalitete projekata/programa izradio Ured za suzbijanje zlouporabe droga. Baza je aktivna na Internet stranici www.programi.uredzadroge.hr, a u slučaju dodatnih upita vezanih za unos Vaših izvješća u Bazu molimo Vas da nam se obratite putem e-mail adrese: baza@uredzadroge.hr ili na broj telefona 0l 4878 123.
  

 Pisane vijesti