Raspisan Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Slika /slike/shutterstock_153244961_cr.jpg

bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 01/2015 i 138/15), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje  bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga za  2016. godinu, Klasa: 100-01/16-01/01, Urbroj: 50436-02/04-16-02  od 14. listopada 2016. godine, Ured za suzbijanje zlouporabe droga  r a s p i s u j e
 
 
JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga
 
Osobe se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:
 
ODJEL ZA PROGRAME I STRATEGIJE
1. stručni suradnik – 1 polaznik/ca
Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • znanje rada na računalu
 
ODJEL NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE I POSLOVE MEĐUNARODNE SURADNJE
1. stručni suradnik – 1 polaznik/ca
Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • znanje rada na računalu
 
 
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola. Na ovaj natječaj ne mogu se javiti kandidati stariji od 29 godina starosti.
 
  • Cjelokupni tekst Javnog poziva dostupan je u rubrici na desnoj strani.


Pisane vijesti