Objavljeno Europsko izvješće o drogama za 2018.

Slika /slike/Uskoro EU Drug Report.png


Koji su najnoviji trendovi na tržištu droga i koji ih čimbenici pokreću? Koje su droge trenutačno izvor najvećih problema? Koji su najnoviji razvoji u prevenciji droga, liječenju ovisnosti o drogama i politikama o drogama?

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) istražuje ova i druga pitanja u godišnjem pregledu situacije na području droga u Europi.

Europsko izvješće o drogama za 2018.: Trendovi i razvoj pruža sveobuhvatnu analizu najnovijih trendova u svih 28 država članica EU-a, Turskoj i Norveškoj.

U izvješću na 24 jezika, u tiskanom izdanju i PDF formatu, analizira se ponuda i tržište droga, učestalost konzumacije droga i trendovi u pogledu konzumacije te štetne posljedice povezane s konzumacijom droga i odgovori na te probleme. Izvješće će pratiti i Statistički bilten za 2018. (Statistical Bulletin 2018) koji sadržava skup podataka za Europu na kojemu se temelji analiza.

Izvješće je dopunjeno s 30 Izvješća o drogama po zemljama (Country Drug Reports) u kojima su predstavljeni sažeci pojava povezanih s drogama u pojedinim državama (28 članica EU-a, Turska i Norveška). Ta internetska izvješća razvio je EMCDDA u suradnji s nacionalnim kontaktnim točkama mreže Reitox, a obuhvaćaju teme kao što su konzumacija droga i problemi javnog zdravstva, politike o drogama, odgovori na probleme povezane s drogama i ponuda droge.

     

Pisane vijesti