O pomoćniku ravnatelja

Željko Petković

 
 • rođen 10. srpnja 1969. godine
 • otac dvoje djece (kćeri)
 

Obrazovanje

 • 2006. – 2007. - Poslijediplomski studij Kriminalističko istraživanje, Pravni Fakultet Sveučilišta u Rijeci, zvanje sveučilišnog specijalista kriminalističkog istraživanja (univ. spec. crim).
 • 1998. – 2006. - Visoka policijska škola, Poslijediplomski stručni studij kriminalistike, mr. kriminalistike
 • 2001. – 2003. - Fakultet kriminalističkih znanosti, Diplomirani kriminalist, (3. i 4. godina studija)
 • 1989. – 2001. - Pravni Fakultet u Zagrebu, (1. i  2. godina studija)


Profesionalna karijera

 • srpanj 2012. do danas - Ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske (kao državni službenik imenovan na tu dužnost temeljem javnog natječaja)
 • 2009. – 2012. - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured glavnog ravnatelja policije, Policijski savjetnik
 • 2001. – 2009. - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Odjel kriminaliteta droga, Glavni policijski inspektor
 • 1995. – 2001. - Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Predavač stručnog predmeta kriminalistika
 • 1994. – 1995. - Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka. Policijska postaja Trešnjevka, Policijski službenik za suzbijanje kriminaliteta (linija suzbijanja gospodarskog i organiziranog kriminaliteta).
 

Studijska usavršavanja, projekti i seminari

 • Sigurnosni studiji (oblik poslijediplomskog usavršavanja u trajanju od tri mjeseca) Marshall Center Garmisch-Partenkirchen, Republika Njemačka, 2005. godine
 • Trimbos institut, seminar u trajanju od tri tjedna, "Drugs policy in the European Context", Nizozemska, 2002. godine
 • United States Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, seminar u trajanju od dva mjeseca na ILEA International lawenforcment Academy, Budimpešta, 2001. godine
 • DEA, Drug Enforcement Administration, Regional Interdiction Seminar, Bukurešt, 2002. godina
 • Ljetna škola europskih integracija za početnike "EPIC", Hvar, 2004. godina
 • Novosti o EU, Škola Europskih integracija, EPIC, Hvar, 2008.
 • "Donošenje odluka u Evropskoj Uniji nakon proširenja" u okviru Sigurnosnih studija Marshall Centra u Garmisch-Partenkirchenu, Republika Njemačka, 2005.
 • sudjelovanje na seminarima iz ciklusa "Abeceda EU"
 • niz "TAIEX" seminara vezano uz pravnu stečevinu EU (Zagreb, 2005., 2011. i Skopje, 2006.) i drugo
 • „UNPOC – United Nation Police Officers Course, za policijske službenike koji će biti upućeni u mirovne misije, Valbandon, 2011.
 • sudjelovanje u raznim projektima Ministarstva unutarnjih poslova, poput izrade i provedbe Strategije "Policija u zajednici" i projekta "Kriminalističke prevencije"
 • U ime Ministarstva unutarnjih poslova određen kao nositelj aktivnosti vezanih uz pridruživanje EU, područje opojnih droga. Konkretno sudjelovao u procesu screeninga i pregovaranja za poglavlje 24. "Pravda, sloboda i sigurnost", izradi pregovaračkog stajališta po pitanju droga te izradi očitovanja na Izvješće Evropske komisije o provedenom screeningu. Osim navedenog vezano uz pridruživanje Republike Hrvatske, Europskoj Uniji, sudjelovao i u radu Pododbora za pravosuđe i unutarnje poslove između RH i Europske komisije
 •  voditelj komponente projekta koja se odnosi na kriminalističku policiju, a financiranog od strane EU: IPA 2007. "Jačanje kapaciteta MUP-a RH u suzbijanju trgovanja i zlouporabe droga", odnosno uz navedeni projekt sudjelovao u pripremi twinning light projekta također u okviru predpristupnog programa IPA pod nazivom „Jačanje kapaciteta MUP-a za prevenciju kriminaliteta“ te bio član radne skupine za izradu Novog nacionalnog programa za Rome
 • Unatrag nekoliko godina kao predavač sudjelovao u radu niza tribina vezanih uz probleme ovisnosti, a na Policijskoj Akademiji trenutno po potrebi predaje na više specijalističkih tečaja, poput specijalističkog tečaja za maloljetničku delikvenciju, tečaja za vodiče služenih pasa i tečaja, odnosno obuke prometnih policajaca za kontrolu vozača koji voze pod utjecajem droga. Također kao vanjski suradnik predaje i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.
 • Koordinirao provedbu projekata UNODC-a „Program of capacity building in the Western Balkans  and the Mediterranean Region trough targeted drug law enforcement exchange  (LexPro)“ te u suradnji s Upravom za posebne poslove sigurnosti regionalnog projekta vezanog uz neposrednu zaštitu štićenih osoba u specifičnim okolnosti, čije se jedan modul održao i u Republici Hrvatskoj.
 

Publikacije i članstva

 
 • "Aktivnosti vezane uz suzbijanje ponude opojnih droga u RH", Policija i sigurnost
 • "Svjetski trendovi zlouporabe, proizvodnje i krijumčarenja opojnih droga", Policija i sigurnost
 • "Prevencija kriminaliteta na športskim stadionima kroz planiranje okoliša", Policija i sigurnost
 • "Fenomenologija zlouporabe drogu u RH s osvrtom na trenutnu situaciju u  svijetu", Kriminologija i socijalna integracija
 • Jerković, D., Vugrinec, L., Petković, Ž. (2013): Procjena koherentnosti politika o nekim psihoaktivnim tvarima i ovisničkom ponašanju u Republici Hrvatskoj. Kriminologija i socijalna integracija, 21, 2, 113-126.
 
 • Od strane Vlade Republike Hrvatske imenovan za člana Stručnog savjeta Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga od 5. veljače 2009. godine do 2010. godine
 
 • 2011. godine izabran u nastavno zvanje predavača na Policijskoj akademiji.


Hobi

 • planinarenje, trčanje, filmovi, šetnja sa psom