O zamjenici

Sanja Mikulić

 • rođena 22. rujna 1973. godine


Obrazovanje

 • 2009. -             poslijediplomski doktorski studij iz javne uprave i javnog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992. - 1997. – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci


Profesionalna karijera

 • 20. listopada 2016. -                           - zamjenica ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga
 • 01. ožujka 2016. - 19. listopad 2016. - tajnica kabineta ministrice, Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • 1. svibnja 2012. do 01. ožujka 2016. - zamjenica ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga
 • 1. siječnja 2007. – 1. svibnja 2012. – voditeljica Odjela za programe i strategije, Ured za suzbijanje zlouporabe droga
 • 1. veljače 2003. – 1. siječnja 2007. godine – stručna suradnica, Ured za suzbijanje zlouporabe droga
 • 10. listopad 2000. – 1. veljače 2003. – stručna savjetnica, Ministarstvo obrane
 • 15. veljače 1999. – 10. listopad 2000. –  stručna suradnica,  Ured za prognanike, povratnike i izbjeglice


Studijska usavršavanja, seminari i publikacije

 • 2013. – završila Program za rukovodeće državne službenika, Državna škola za javnu upravu
 • 2011. -  Pompidou Group – Syracuse University, Trans Atlantic Trening za rukovoditelje na području politika o drogama (Budimpešta)
 • 2013. - Reitox akademija na temu EU politika droga i proces proširenja u okviru Lisabonskog ugovora (Brussels-Bruges)
 • 2014. - REITOX Akademija na temu javnih i socijalnih troškova na području provedbe politike o drogama (Izrael)
 • sudjelovala na brojnim seminarima i edukacijama iz područja europskih integracija, upravljanja projektima i strategijama, javnih financija, prezentacijskih vještina, komunikacije s medijima


Znanstveni radovi

 • Uloga upravljanja ljudskim potencijalima u procesu decentralizacije, Hrvatska javna uprava (Vol. 4/2009)
 • Kaznena politika i prevencija ovisnosti među mladima, Kriminologija i socijalna integracije (Vol.18. (2010) No.2).


Strani jezici

 • aktivno: engleski
 • pasivno: španjolski