Seminar o evaluaciji preventivnih programa, (Zagreb, 2007.)

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, a u sklopu CARDS - projekta za  2004 "Jačanje kapaciteta Republike Hrvatske za borbu protiv trgovine drogama i zlouporabe droga" organizirao je Seminar o evaluaciji preventivnih programa, koji je održan od 29. - 31. listopada 2007., u prostorijama Prirodoslovne škole "Vladimir  Prelog" u Zagrebu.

Predavanje i radionice na ovom Seminaru održali su Stručnjaci CARDS-projekta iz Poljske, koji su pripremili predavanja i radionice  na teme o evaluaciji, kao što su:
  • definicija evaluacije,
  • vrste evaluacije,
  • vrste evaluacijskih pitanja i odgovora,
  • primjeri dobre prakse i slično.
 
Pored navedenog, stručnjaci CARDS-a su kao primjer za evaluaciju preventivnog programa  izabrali Projekt "Kultura govorenja" - preventivni program za školsku djecu, učitelje i roditelje, Osnovne škole "MARJAN" iz Splita, a kako bi se na navedenom programu na praktičan način pokazale metode i kriteriji evaluacije preventivnih programa i ocjene njihove učinkovitosti.

S obzirom da evaluacija ima izniman značaj kako  za razvoj i prilagodbu programa  prevencije tako i za ocjenu uspješnosti tih programa u svim fazama njihove provedbe, ova edukacija bi trebala doprinijeti poboljšanju i razvoju cjelokupne preventivne strategije u odgojno – obrazovnom sustavu i pružiti pomoć pri planiranju, odabiru i provedbi preventivnih programa, kao i  evaluaciji i nadzoru nad pružanjem preventivnih usluga.

Zaključci
 

Prezentacije: