Međunarodna suradnja

Ured za suzbijanje zlouporabe droga ostvaruje kontinuiranu regionalnu, bilateralnu te multilateralnu suradnju, što podrazumijeva i redovnu i aktivnu suradnju s brojnim međunarodnim organizacijama i drugim institucijama kao što su:
 
 • UN-ov Ured za droge i kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC),
 • Komisija za opojne droge (Commission on Narcotic Drugs - CND),
 • Međunarodni odbor za kontrolu narkotika (International Narcotics Control Board - INCB),
 • Pompidou grupa Vijeća Europe,
 • agencije Europske unije (Europol, EMCDDA),
 • Horizontalna radna grupa za droge Vijeća Europske unije i druge.
 
Ured za suzbijanje zlouporabe droga prepoznao je važnost uključivanja u međunarodne aktivnosti na području suzbijanja droga, te je 2006. pri Uredu osnovan i poseban Odjel koji se bavi ovim područjem djelovanja (Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje).
 
Međunarodna suradnja na području suzbijanja zlouporabe droga temelji se na promicanju i unaprjeđivanju uravnoteženog pristupa problemima droga, pri čemu Ured na međunarodnom planu:
 
 • aktivno sudjeluje u rješavanju problematike povezane s uporabom i zlouporabom droga,
 • kontinuirano usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije,
 • preuzima i provodi sve obveze prema Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) te kao aktivna članica sudjeluje u radu EMCDDA-a,
 • sudjeluje u kreiranju međunarodnih politika njegujući stručne pristupe s ciljem unaprjeđenja nacionalnog sustava prilagođenim usvajanjem primjera dobre prakse drugih država,
 • potiče intenzivnije uključivanje hrvatskih stručnjaka u međunarodne skupove i projekte, s ciljem unaprjeđenja nacionalnog sustava, ali i promicanja hrvatskog iskustva i dobre prakse na međunarodnom planu