TAIEX - Seminar o prevenciji zlouporabe droge na radnim mjestima, (Zagreb, 2007.)

Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2006-2012 te Akcijskim planom suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006-2009. predviđene su mjere usmjerene na dodatno razvijanje preventivnih programa sprječavanja zlouporabe ilegalnih i legalnih droga na radnom mjestu, osobito na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada i mjestima s povećanim rizikom zlouporabe droga (vojska, policija i sl.).

Pored navedenog, predmetnim dokumentima predviđeno je i dodatno usklađivanje i dorađivanje postojećih zakonskih propisa te izrada stručnih protokola kojima bi se preciznije regulirali uvjeti utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, kao i način utvrđivanja koncentracije opojnih droga i psihoaktivnih tvari u organizmu poštujući etička i ljudska prava pojedinca, kao i uspostava suodgovornosti zaposlenika, poslodavca i sindikata u razvoju i primjeni programa prevencije ovisnosti na radnom mjestu i provođenju specifičnih dodatnih izobrazba (informativna predavanja, okrugli stolovi i sl.) svih sudionika u radnom procesu.

Budući da zemlje kandidati za ulazak u Europsku uniju imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU, Europska komisija je ustrojila jedinicu za pružanje tehničke pomoći i razmjenu informacija tzv. TAIEX, s ciljem pružanja kratkoročne tehničke pomoći, u skladu s općim političkim ciljevima Europske komisije, radi procjene, primjene i jačanja zakonodavstva EU. Europska komisija potiče RH na korištenje dostupnih modela tehničke pomoći, među kojima se TAIEX ističe kao najbrža i najučinkovitija kratkoročna pomoć s tri osnovna mehanizma: a) seminari, b) studijske posjete i c) ekspertize.

Slijedom navedenog Europska komisija (DG enlargement) u suradnji s Uredom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga VRH organizirala je seminar namijenjen nositeljima provedbe navedenih mjera u cilju predstavljanja najbolje prakse postojećih zakonskih okvira i sustava prevencije zlouporabe opojnih droga na radnim mjestima u zemljama EU, kao i pružanja smjernica i preporuka u procesu izmjene postojećeg hrvatskog zakonodavnog okvira.

Bilješka