O Uredu

Ured za suzbijanje zlouporabe droga stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Zakonom o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 150/11).

Istim Zakonom uređeno je da Uredom upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.
 

Vizija

Uspostava učinkovitog sustava za provedbu politike suzbijanja zlouporabe droga te integriranog nacionalnog informacijskog sustava za droge.
 

Misija

Osigurati usklađenost te koordinaciju provedbe mjera suzbijanja zlouporabe droga.