Europsko web istraživanje o obrascima uporabe droga

Slika /slike/Eu web survey 2016_m.jpg

(2018., podaci za 2016.)

S ciljem prikupljanja podataka o tržištu droga među različitim grupama konzumenata, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) inicirao je web istraživanje o obrascima uporabe droga u kojem su na dobrovoljnoj osnovi sudjelovale Češka, Francuska, Nizozemska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Hrvatska.

Nacionalni partneri za provedbu istraživanja u Hrvatskoj bili su Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Udruga studenata Socijalne pedagogije – Pupovci.

Metodologija prikupljanja podataka u provedenom istraživanju uključivala je ispunjavanje web ankete koja je postavljena na Facebook profil, Google Ads, e-mail adrese studentskih udruga, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te postavljanje ankete na Forum.hr.

Rezultati istraživanja za Hrvatsku pokazuju kako je u istom sudjelovalo više muškaraca nego žena, a najviše ispitanika je bilo u dobnoj skupini od 18 do 24 godine.

Najčešće konzumirana droga u Hrvatskoj je kanabis, dok se prevalencije uporabe stimulansa, kokaina, MDMA/ecstasya i amfetamina za Hrvatsku i ostale države koje su sudjelovale u istraživanju nalaze u sažetom prikazu dostupnom u nastavku na engleskom jeziku.
   
 

Pisane vijesti