Nova publikacija UNODC-a: Vodič za prevenciju zlouporabe droge i tretmana

Slika /slike/rural3.jpg

poremećaja zlouporabe droga u ruralnim sredinama

Nova publikacija UNODC-a: Vodič za prevenciju zlouporabe droge i tretmana poremećaja zlouporabe droga u ruralnim sredinama - "Prevention of drug use and  treatment of drug use disorders in rural settings"


Ovaj vodič služi kao alat za podizanje svijesti i smjernice za političare, zdravstvene djelatnike, djelatnike javne, lokalne vlasti i druge dionike u rješavanju pitanja zlouporabe droga u ruralnim okruženjima.

Vodič „postavlja pozornicu” za identifikaciju, procjenu, planiranje i provedbu intervencija za korisnike droga u ruralnim okruženjima:
 
  • Opisujući probleme zlouporabe droga u ruralnim sredinama i čimbenici koji doprinose navedenom,
  • Identificiranjem alata koji se mogu koristiti za procjenu opsega korištenja sredstava ovisnosti u ruralnim sredinama
  • Opisujući preventivne intervencije utemeljene na dokazima te strategije tretmana i oporavka koje se mogu provoditi u ruralnim područjima
  • Pružanjem primjera uspješnih i obećavajućih strategija utemeljenih na dokazima provedenim u različitim ruralnim područjima diljem svijeta.

Ovaj dokument također razmatra mogućnosti i prednosti uključivanja lokalnih ruralnih zajednica u taj proces, a sinergija u razvoju sveobuhvatnih strategija pokriva prevenciju, liječenje i rehabilitaciju.

Na nacionalnoj razini, ciljana skupina kojoj je ova vodič namijenjen uključuje djelatnike ministarstava i zdravstvenih ustanova, odgojno-obrazovnih ustanova, službi za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, javnog zdravstva, ureda za suzbijanje zlouporabe droga, policije, službi za poljoprivredu i ekonomski razvoj. Kreatori politike iz svih navedenih vladinih agencija imaju udjela u smanjenju i liječenju ovisnosti. Vodič će također biti koristan za predstavnike iz nevladinih organizacija (NVO) koje su važni partneri u rješavanju društvenih pitanja u zemljama članicama. Također, ovaj vodič će biti koristan za političare i donositelje odluka na razini lokalnih zajednica, jer pruža smjernice za lokalne zajednice o strategijama za rješavanje problema povezanih s korištenjem supstanci na razini lokalne zajednice.

U izradi ovog UNODC dokumenta sudjelovali su i predstavnici iz Republike Hrvatske, dr.sc. Dijana Jerković (Ured za suzbijanje zlouporabe droga) i dr.sc. Darko Roviš (Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije).
 
  • Priručnik je dostupan na engleskom jeziku u elektronskom obliku klikom na poveznicu.
 


Sažetak


Ovaj dokument opisuje moguće načine za pristupanje problemu korištenja sredstava ovisnosti  u ruralnim sredinama za političare, menadžere, praktičare i zajednicu u cjelini i za podršku prevenciji i liječenju u ruralnim sredinama.

Dokazi jasno ukazuju na značajne razlike u socio-ekonomskim izazovima i pristupu zdravstvenoj zaštiti u ruralnim područjima u svijetu.  
 
Osim toga, potvrđuje se zabrinutost u vezi s razinom korištenja tvari u ruralnim područjima, značajnom negativnom utjecaju na živote pojedinaca, obitelji i zajednice koji pate od poremećaja korištenja sredstava ovisnosti i negativnim zdravstvenim i društvenim posljedicama koje ugrožavaju opstojnost i budućnost ruralnih zajednica.
 
Ključni principi UNODC-a i WHO-a Međunarodni standardi za liječenje poremećaja zlouporabe droga kao i okvir UNODC-evih Međunarodnih standarda pružaju korisne alate u tom nastojanju.
 
Prevencija je važan i sastavni dio napora za smanjenje zlouporabe droga i povezanih posljedica. Korištenjem pristupa prevencije temeljenih na dokazima učinkovitosti postoji vjerojatnost da će koristi biti šire od smanjenje zlouporabe droga, te da će doprinijeti smanjenju učestalosti drugih srodnih rizičnih ponašanja i stanja, kao što su poteškoće povezane s mentalnim zdravljem, nasiljem u obitelji ili društvenom marginalizacijom, pri tom donoseći  važne javne zdravstvene uštede.
 
Za ruralno okruženje, modeli usredotočeni na angažman dionika u zajednici  i temeljeni na postojećim resursima u zajednicama, kao i na mobilnim mogućnostima, mogućnosti su za razvoj i održive preventivne odgovore prilagođene okolnostima lokalnih zajednica.
Pružanje usluga tretmana, osobito u ruralnim područjima i dalje je izazov zbog ograničenih resursa, nedostatne mreže provoditelja, dugih putnih udaljenosti, stigme i niza kontekstualnih kulturnih čimbenika koji ograničavaju spremnost ljudi iz seoskih sredina da potraže tretman.
 
S obzirom na ove izazove, korištenje regionalnih pristupa presudno je za pružanje usluga. Također je potrebno osigurati razvoj koordiniranog kontinuuma usluga u ruralnim sredinama kako bi se osiguralo da ljudi koji žive u tim područjima imaju istu razinu usluga kao i gradsko stanovništvo.
 
Također je od velikog značaja prepoznati i baviti se potrebama ranjivih skupina, uključujući žene,djecu, adolescente, ljude u kazneno pravosudnom sustavu i starije osobe. Konačno, potrebna je kreativnost za prikupljanje i implementaciju novih tehnologija, alternativnih modela tretmana i usluga u cilju nadopune postojećih usluga liječenja i tretmana i širenja dostupnosti  usluga skrbi. 

Posljednje, ali ne najmanje važno, oporavak je bitna komponenta ruralnih sustava skrbi, zajedno sa sveobuhvatnim strategijama liječenja i prevencije.
 
Postoje dokazi da je oporavak moguć tijekom vremena, iako će mnogi kod poremećaja zlouporabe droga imati recidiv više puta prije nego dostignu uspjeh u oporavku.
 
Navedeno opravdava dugoročni pristup koji definira jasne planove postupanja, integrira oporavak u liječenje te prepoznaje i prilagođava se ljudima iz ruralnih sredina koji imaju probleme s uzimanjem tvari.
 
Zaključno, učinkovite strategije prevencije, liječenja i oporavka utemeljene na dokazima učinkovitosti mogu se lako prilagoditi kulturnim specifičnostima ruralne sredine, smanjujući utjecaj negativnih posljedica na stanovnike ruralnih područja.
 
Ne samo da je moguće rješavanje problema zlouporabe droga na isplativ način i smanjenje utjecaja nejednakog opterećenja na seoske zajednice, već je navedeno ispravno i činiti.
 

Pisane vijesti