Održane edukacije za procjenitelje i provoditelje projekata - Razvoj programa u području problema ovisnosti

 • Slika /slike/edpqs naslovni slide.png
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

10. i 11. travnja 2017. godine, u Uredu za  suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, održana je edukacija za procjenitelje projekata / osoba koje imaju iskustvo u procjeni projekata na temu Razvoj programa u području problema ovisnosti u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS). Voditeljica edukacije je izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a izvoditeljice su izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u zagrebu i dr.sc. Dijana Jerković, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH.
 
Na edukaciji je sudjelovalo 14 sudionika - predstavnika Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, regionalnih zaklada za razvoj civilnog društva / lokalne zajednice  i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

Navedena edukacija je u skladu s planiranim aktivnostima Ureda za 2017. godinu, a njezini ciljevi su promocija kvalitete programa koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga te osiguravanje mogućnosti za stjecanje dodatnih znanja i vještina procjenitelja projekata / osoba koje imaju iskustvo u procjeni projekata, a kako bi se postiglo povezivanje kriterija kvalitete i financijskih sredstava.
 
Također, s ciljem istraživanja razine kvalitete prevencije ovisnosti u RH te usklađenost programa prevencije ovisnosti s EDPQS, u drugoj polovici 2016. godine Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je, na inicijativu Ureda, među provoditeljima projekata, donositeljima odluka i znanstvenicima proveo istraživanje usklađenosti programa prevencije ovisnosti s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (eng. European Drug Prevention Quality Standards – EDPQS). Rezultati istraživanja su pokazali kako sudionici istraživanja procjenjuju važnim sve elemente/komponente programa/sustava prevencije zlouporabe droga, kao i da je potrebno sustavno ulagati u edukaciju stručnjaka u praksi - posebice u području evaluacije programa, osiguravanja financiranja programa i razvoja logičkog modela preventivnih programa. Nadalje, alociranje resursa (financijskih i ljudskih) prepoznato je kao jedan od važnijih izazova koji su važni za osiguravanje kvalitetne prevencije.

U skladu s navedenim, kao i s obzirom da Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u okviru natječaja za projekte udruga iz dijela prihoda od igara na sreću u području smanjenja potražnje droga kao jedan od prioriteta predviđa i projekte prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS), održana je i dvodnevna edukacija za podnositelje projekata. Ova edukacija održana u suradnji Ureda i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizirana je za provoditelje projekata prevencije ovisnosti (izvoditelji: izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, dr.sc. Dijana Jerković i Josipa-Lovorka Andreić) na temu razvoja i evaluacije programa u području problema ovisnosti u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS).
 
Edukacija je bila namijenjena udrugama koje djeluju u području prevencije ovisnosti i koje su se prethodnih godina prijavljivale na natječaje Ureda, osobito u područja vezana za standarde kvalitete. Cilj ove edukacije bio je osigurati mogućnost za stjecanje dodatnih znanja i vještina organizacijama koje su nastojale udovoljiti „novim“ kriterijima, kako bi u budućnosti ostvarili zajednički cilj stabilnijeg financiranja i osiguranja kvalitete.  Na edukaciji je sudjelovalo više od 20 sudionika, predstavnika udruga, koji imaju iskustvo s projektom (voditelj/ica, izvoditelj/ica i sl.), a na istoj su osim teoretskog dijela bile zastupljene i vježbe na stvarnim projektnim prijedlozima. Sudionicima su podijeljene potvrdnice o sudjelovanju.
 

 

Pisane vijesti