Objavljena privremena lista za financiranje udruga temeljem objavljenog zajedničkog natječaja

Slika /slike/1152.jpg
Temeljem provedene procjene prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Natječaja za prijavu projekata/programa udruga/zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu objavljenog 08. srpnja 2016., Povjerenstvo za procjenu korištenjem informatičkog sustava Potpora plus ocijenilo je i sastavilo privremenu listu odabranih projekata, prema bodovima koje su postigli u procesu procjene.

Privremena lista sastoji se od prijava rangiranih prema broju bodova, čiji zatraženi iznos zajedno ne premašuje ukupni planirani iznos Natječaja.


Od udruga i zdravstvenih organizacija koje su ušle na privremenu listu, Ured/Ministarstva će tražiti dodatnu dokumentaciju, a rok za dostavu dodatne dokumentacije je 8 radnih dana od dana objave privremene liste odnosno do dana primitka emaila, a najkasnije do 13. listopada 2016.

 

Pisane vijesti