Održana konferencija "Izazovi na području ovisnosti – imamo li prave odgovore?"

Slika /slike/konferencija1.jpg

Trogir, 10. - 12. listopada 2016., (Hotel Medena)


U razdoblju od 10. - 12. listopada 2016., u Hotelu Medena u Trogiru, u organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja i Euro-TC, uz stručnu podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, održana je Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom "Izazovi na području ovisnosti – imamo li prave odgovore?".

Konferencija je bila namijenjena tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnjacima, nevladinim organizacijama, stručnim djelatnicima u sustavu socijalne skrbi i zdravstva, policije i pravosuđa uključenim u problematiku ovisnosti.


Glavne teme konferencije obuhvaćale su sljedeće teme:
 

 • Razvijanje pristupa prevencije, liječenja i tretmana prema konzumentima novih i već postojećih sintetičkih droga
 
 • Prevencija i tretman ovisničkih ponašanja: kocka, Internet i računalne ovisnosti
 
 • Prema integrativnim politika na području ovisnosti – možemo li zajedno?
 
 • Koncept oporavka: smanjenje društvene stigmatizacije i unaprjeđenje tretmana, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika
 
 • Novi pristupi rehabilitaciji i psihosocijalnom tretmanu u terapijskim zajednicama i udrugama – programski standardi i stvaranje mreže terapijskih zajednica
 
 • Farmakoterapija i psihosocijalni tretman u zatvorskom sustavu i probaciji – suradnja s tijelima izvan pravosudnog sustava
 
 • Tretman i psihosocijalna rehabilitacija žena ovisnica
 
 • Tretman maloljetnika s problemom ovisnosti
 
 • Skrb za djecu ovisnika – izazovi suradnje različitih sustava
 
 • Razvoj tretmana prema ovisnicima s psihijatrijskim komorbiditetom
 
 • Evaluacija tretmana – ključna pitanja tretmana na koje evaluacija može dati odgovor
 
 • Lokalne politike tretmana – primjeri dobre prakse umrežavanja i suradnje različitih sustava
 
 • Smanjenje smrtnosti (overdosa) i pojava supstitucijske terapije na ilegalnom tržištu


Konferencija se sastojala od plenarnih izlaganja, radionica i okruglog stola, a na istoj su kao pozvani predavači i voditelji radionica sudjelovali istaknuti domaći i strani stručnjaci, predstavnici tijela državne uprave, međunarodnih institucija, stručnih i znanstvenih ustanova te organizacija civilnog društva

Cilj koji se želio postići konferencijom bio je ojačana/revitalizirana suradnja među tijelima nadležnim za područje ovisnosti, kroz razmjenu novih znanstvenih spoznaja i primjera dobre prakse.

Konferencija je trajala 2 i pol dana i sastojala se od plenarnih izlaganja, okruglog stola i radionica.

Konferencija je prijavljena za bodovanje Hrvatskoj komori socijalnih radnika, Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj psihološkoj komori te Hrvatskoj komori medicinskih sestara.

Program Konferencije i prezentacije dostupne su na mrežnoj stranici Konferencije.

Više informacija i galerija slika na mrežnoj stranici Ministarstva
 Pisane vijesti