Održano predstavljanje Minimalnih standarda prevencije ovisnosti

Slika /slike/MS_2.jpg

za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu

Dana 20. studenog 2017. godine u Velikoj dvorani Ministarstva zanosti i obrazovanja u suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje u suradnji i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga održano je predstavljanje dokumenta Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, namijenjeno županijskim koordinatorima školskih programa prevencije ovisnosti, voditeljima županijskih stručnih vijeća za školske preventivne programe te višim stručnim savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje za predškolski odgoj i strućne suradnike.

Radi se o dokumentu koji je izrađen sukladno mjerama predviđenim Nacionalnim programom prevencije ovisnosti za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Nositelj izrade bila je Agencija za odgoj i obrazovanje, koja je osnovala multidisciplinarnu radnu skupinu za izradu Minimalnih standarda, te koordinirala njen rad.
 
Minimalni standardi usvojeni su od strane Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u ožujku 2017. godine, pri čemu je donesen Zaključak da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijeti Odluku o usvajanju Minimalnih standarda na razini svog ministarstva te da sukladno svojem djelokrugu nadležnosti u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, osigura provedbu, superviziju i nadzor nad primjenom Minimalnih standarda. Slijedom navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 19. srpnja 2017. godine donijelo Odluku o usvajanju Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu.

Stručni skup su otvorili: gđa Vera Šutalo, načelnica Sektora za zajedničke poslove i programe u Minstarstvu znanosti i obrazovanja te članica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Jadranka Pečenković Žarković, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje te g. Željko Petković, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ureda, a dokument Minimalnih standarda predstavile su članice stručne radne skupine za izradu istih prema Programu u nastavku teksta.
 
  

Pisane vijesti