Promicanje online intervencija - Upitnik za samo-procjenu rizika povezanih s konzumiranjem droga

Slika /slike/drughelp.eu.jpg

www.drughelp.eu/hr

Prepoznajući nužnost razvoja inovativnih alata usmjerenih na rastuću populaciju konzumenata, uglavnom kanabisa i sintetskih droga, Pompidou grupa Vijeća Europe je na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga VRH osmislila regionalni projekt o online intervencijama, unutar kojeg je razvijena online verzija znanstveno evaluirane kratke intervencije, budući da su se online alati za screening pokazali isplativim načinom obuhvata velikih populacija.

Za ovu svrhu odabran je test DUDIT (eng. Drug Use Disorders Identification Test),  instrument za samo-procjenu rizika povezanih s konzumiranjem droga.

Konačan proizvod projekta je instrument Drughelp, koji daje ukupnu procjenu mogućih problema i nedostataka vezanih uz uzimanje droga.

Test sadrži jedanaest pitanja vezanih uz uzimanje droga, pitanja o spolu i dobi te deset dodatnih dobrovoljnih pitanja (pozadinska pitanja o korisniku i moguće štete koje je osoba iskusila prilikom uporabe droga).

Budući da je korištenje alata u potpunosti anonimno, osobni podaci se ne pohranjuju, niti je moguće osobu identificirati prema odgovorima.

Temeljem ocjene iz seta DUDIT pitanja, korisnik dobiva procjenu rizika vezanih uz njegovu / njezinu uporabu droga.

Test također daje informaciju o tome gdje se osobe mogu obratiti za pomoć ako žele smanjiti ili prestati s uzimanjem droga.

Ovaj online instrument je dostupan u verzijama za stolno računalo, tablet i mobitel, a upitniku se može pristupiti preko poveznice
 

Pisane vijesti