Zatvoren POZIV za prijavu udruga na javni Natječaj projekata u RH za dodjelu financijskih sredstava

Slika /slike/natjecaji.jpg

u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu

21. ožujka 2017. godine Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ured za suzbijanje zlouporabe droga objavili su POZIV za prijavu na javni Natječaj projekata u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu  

Udruge koje su programski usmjerene za rad u području prevencije ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga bile su pozvane da sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projekte koji doprinose prevenciji ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga. Na natječaj pravo prijave imale su udruge koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje 1 godinu te djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge.
 
Udruge su sukladno ovom Pozivu, mogle prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:
 
PI. PREVENCIJA OVISNOSTI
  • PI.A Projekti prevencije ovisnosti
  • PI.B. Projekti za sigurnija noćna okruženja
  • PI.C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)
 
PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA.
 
Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave Natječaja i trajao je od 21. ožujka 2017. do 20. travnja 2017.  godine.
 
Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje Natječaja u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga iz raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu.
 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.
 
Sva pitanja vezana uz natječaj mogla su se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, ured@uredzadroge.hr i to najkasnije do 3. travnja 2017. godine. Ured i Ministarstva nemaju obveze odgovarati na pitanja postavljena nakon ovog datuma.
 
CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENATACIJA DOSTUPNA JE U RUBRICI NA DESNOJ STRANI.
 

Pisane vijesti