61. Sastanak stalnih predstavnika Pompidou grupe Vijeća Europe, (2008.)