9. sastanak Pravnih korespondenata Europske baze podataka o zakonodavstvu na području droga, (Lisabon, 2008.)

(Lisabon, 12. rujna 2008.)


Na 9. sastanku Pravnih korespondenata Europske baze podataka o zakonodavstvu na području droga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, predstavnici zemalja izvijestili su o novostima na području svojih nacionalnih zakonodavstava, o napretku koji je postignut u implementaciji kao i o problemima na koje se nailazi prilikom primjene različitih zakonodavnih rješenja u praksi. Tako je primjerice, Njemačka naglasila da je u tijeku izmjena nacionalnih pravila o primjeni supstitucijske terapije budući da je postojeći sustav pokazao određene slabosti, a Slovenija da je u tijeku objavljivanje rezultata istraživanja o evaluaciji učinka supstitucijske terapije.

Pored navedenog, raspravljano je i o evaluaciji rada ELDD i njenoj budućoj ulozi u nadogradnji kvalitete baze podataka o zakonodavstvima. U tom smjeru prezentirani su dosadašnji rezultati rada ELDD te predloženi novi pravci razvoja koji bi uključivali analizu o načinu i kvaliteti implementacije zakonodavstva u pojedinim zemljama uz angažiranje vanjskih stručnjaka, organizacija i akademske zajednice, te provođenje studija o različitim zakonskim temama s područja ovisnosti (kaznena politika, alternativne kazne, smanjenje štete i dr). Razmatrane su i moguće teme budućih sastanka Pravnih korespondenata koje bi se uključile u novi radni program EMCDDA, te je naglašena potreba boljeg promoviranja uloge i rada Pravnih korespondenta na nacionalnim razinama.

Bilješka