Obilježavanje važnih datuma

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama održava se svake godine 26. lipnja.

Važnost sprečavanja zlouporabe droga se posebno promiče svake godine od 15. studenoga do 15. prosinca.