Rehabilitacija, resocijalizacija i društvena reintegracija ovisnika o drogama, (Zagreb, 2007.)

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te uz sudjelovanje stručnjaka CARDS projekta za  2004. "Jačanje kapaciteta Republike Hrvatske za borbu protiv trgovine drogama i zlouporabe droga" organizirao je seminar pod nazivom: "Rehabilitacija, resocijalizacija i društvena reintegracija ovisnika o drogama", koji je održan u razdoblju od 7. do 8. studenog 2007. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u Zagrebu.

Navedeni Seminar bio je namijenjen djelatnicima centara za socijalnu skrb i službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti koji su na lokalnoj razini određeni za koordinatore u provedbi Projekta.
 

Prezentacije


Osnovni ciljevi ovog Seminara bili su :
  • detaljno upoznati sudionike s Projektom resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja,  koji je usvojila  Vlada Republike Hrvatske na sjednici  održanoj 19. travnja 2007. godine,
  • potaknuti  što bolju suradnju među institucijama pri provedbi Projekta resocijalizacije
  • pružiti sudionicima potrebna znanja i vještine za rad u području resocijalizacije
  • upoznati ih s modelima i praksom zemalja Europske unije u provedbi projekata resocijalizacije, kao i modelima suradnje pri provedbi liječenja, rehabilitacije i društvene reintegracije ovisnika o drogama.