Uporaba kanabisa i vožnja (2018.)

Slika /slike/Kanabis i vožnja.jpg
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O KORIŠTENJU KANABISA I SIGURNOSTI NA CESTAMA
 
(21.5.2018., LISABON) Kakav je utjecaj korištenja kanabisa u vožnji? Utječu li proizvodi kanabisa koji se jedu i koji se puše na vozače na isti način? Kako bi se zakon trebao baviti vozačima koji uzimaju kanabis iz medicinskih razloga? To su pitanja koja se danas obrađuju u novom biltenom o kanabisu i vožnji koju objavljuje Europska agencija za droge i praćenje ovisnosti (EMCDDA) i Kanadski centar za uporabu supstanci i ovisnost (CCSA) (1).

Vožnja pod utjecajem kanabisa postaje sve važnija tema u međunarodnim politikama. Ova publikacija ima za cilj pružiti pregled najnovijih znanja i razvoja.

Brifing se oslanja na dokaze prikazane na Trećem međunarodnom simpoziju o vožnji pod utjecajem droga, održanoj 23. listopada 2017. u Lisabonu (3). Događaj je bio suradnička inicijativa EMCDDA-a,
CCSA, Američkog nacionalnog instituta za suzbijanje zlouporabe opojnih droga (NIDA) i međunarodne zaklade za lijekove iz Novog Zelanda. Na događaju je prisustvovalo preko 100 sudionika, koji je okupio istraživače, praktičare i stručnjake iz više od 30 zemalja.

Publikacija odgovara na 15 pitanja grupiranih u četiri ključna područja o kojima se diskutiralo na simpoziju:
  • Izazovi za regulacijske modele
  • Probir, testiranje i otkrivanje droga
  • Prevencija vožnje pod utjecajem kanabisa
  • Buduće perspektive za istraživanje i praćenje.

Publikacija se bavi korisnošću bioloških i bihevioralnih testova u procjeni oštećenja povezanih s uporabom kanabisa, kao i izazovima koje oni predstavljaju. Opisuje kako se učinci kanabisa koji se puši razlikuju od  učinaka kanabisa koji se konzumira jedenjem i raspravlja o složenosti koje nastaju kada vozači miješaju uporabu različitih tvari (npr., kanabis i alkohol).

Publikacija
također razmatra različite odgovore prema
vozačima pozitivnim na prisutnost kanabisa u organizmu i potrebu za nadopunama kaznenih mjera educiranjem i razbijanjem zabluda mladih ljudi o rizicima.

Uz uporabu kanabisa u nekim jurisdikcijama (i to za medicinske ili rekreativne svrhe), zakoni koji kažnjavaju kanabis-pozitivne vozače mogu postati slični onima koji kažnjavaju alkoholno pozitivne vozače. Na primjer, mnoge zemlje rade na pravilima koja određuju maksimalno dozvoljene granice droga. Kao i u slučaju alkohola, ti bi zakoni značili da bi bilo koji vozač "iznad granice" počinio prekršaj i ne bi bilo potrebe dokazati tjelesnu nesposobnost. Bez obzira na odabrani pristup, trajna evaluacija bit će presudna.

Izvori:

(1) www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cannabis-and-driving
(2) Više informacija potražite u "Pravila o kanabisu: status i najnovija dostignuća" www.emcdda.europa.eu/topics/cannabis-policy_en
(3) Više informacija potražite na: www.emcdda.europa.eu/meetings/2017/3rd symposium driving impaired drug