Županijska povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

Bjelovarsko-bilogorska županija

Iva Manestar Hlebec, dr.med., spec.psihijatrije
Predsjednica
Dr. Ante Starčevića 8
43000 Bjelovar

Kontakt osoba: Sandra Cindrić
e-mail: sandra.cindric@bbz.hr
Tel: +385 (0)43 221 925


Brodsko-posavska županija

Dr.sc. Ante Cvitković, dr.med., ravnatelj ZJZ BPŽ
Predsjednik
V. Nazora bb, 35 000 Slavonski Brod

Tel. +385 (0)35 44 47 96; Fax.: +385 (0)35 44 02 44
e-mail: ante.cvitkovic@sb.t-com.hr

Kontakt osoba: Dubravka Pitlović, prof.
Tel: +385 (0)35 216 379
Fax: +385 (0)35 216 229
e-mail: dpitlovic2@bpz.hr


Dubrovačko-neretvanska županija

Dario Kulišić
Predsjednik
Gundulićeva poljana 1
20 000 Dubrovnik

Kontakt osoba: Vesna Babarović
Tel: +385 (0)20 351 415
Fax: +385 (0)20 351 437
e-mail: vesna.babarovic@dubrovnik-neretva.hr


Grad Zagreb

Ivan Ćelić, dr.med., spec. psihijatar
Predsjednik
Draškovićeva 15
10000 Zagreb

Kontakt osoba:
Antonija Toth
Draškovićeva 15
Email: antonija.toth@zagreb.hr
Tel.460-3418

Članovi: Prof.dr.sc. Zoran Zoričić,, dr.med., spec.psihijatrije, Mirjana Orban, dr.med, spec.psihijatrije, Bernardica Juretić Rožman, mag.psih., Zorana Uzelac Bošnjak, univ.spec.act.soc., Ivana Portolan Pajić, dr,med, Prim. Anto Orešković, dr.med., spec.psihijatrije, Vanda Bazmenjak, dipl.def.-soc.pedagoginja, Dražen Miliiević, dipl. kriminalist.

Istarska županija

Ante Ivančić, dr.med.
Predsjednik
Flanatička 29
52100 Pula

Kontakt osoba: Sonja Grozić Živolić
Tel: +385 (0)52 372 155
Fax: +385 (0)52 372 153
e-mail: sonja.grozic-zivolic@istra-istria.hr


Karlovačka županija

Andreja Navijalić, prof.
Predsjednica Povjerenstva i Pročelnica Upravnog odjela
grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti
Banjavčićeva 9
47000 Karlovac

Tel: 047/628-109
Fax: 047/628-141
andreja.navijalic@karlovac.hr
 
Kontakt osoba: Martina Kostolanji, viša stručna suradnica za pripremu projekata u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Tel: +385 (0)47 666-230
Fax: +385 (0)47 666-221
e-mail: martina.kostolanji@kazup.hr

 

Koprivničko-križevačka županija

Ratimir Ljubić, dipl. ing, zamjenik župana
Predsjednik

Ulica Antuna Nemčića 5/1, 48 000 Koprivnica
Telefon: 048 658-204
Fax: 048 658-205
e-mail: ratimir.ljubic@kckzz.hr

Kontakt osoba: Miroslav Belobrk
Tel: +385 (0)48 658 223 
e-mail: miroslav.belobrk@kckzz.hr


Krapinsko-zagorska županija

mr.sc. Jasna Petek, prof.
Predsjednica
Magistratska ulica 1
49 000 Krapina

Kontakt osoba: Miljenka Mužar, Martina Gregurović
Tel:  +385 (0)49 329 078
Fax: +385 (0)49 301 246
e-mail: miljenka.muzar@kzz.hr, martina.gregurovic@kzz.hr


Ličko-senjska županija

Dubravka Rukavina
Predsjednica
Dr. Franje Tuđmana 4
53000 Gospić

Tel: +385 (0)53 588 241
Fax: +385 (0)53 588 284
e-mail: drustvene-djelatnosti@licko-senjska.hr


Međimurska županija

Sandra Herman, univ.spec.oec.
Predsjednica
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

Kontakt osoba: Elizabeta Najman Hižman
Tel: +385 (0)40 374 184
e-mail: elizabeta.najman-hizman@medjimurska-zupanija.hr


Osječko-baranjska županija

mr.sc. Nada Prlić
Predsjednica
Cvjetkova 10b
31 000 Osijek
Mob.: 091/158-0296

Kontakt osoba: Željka Panjaković
Tel: +385 (0)31 221 642
e-mail: zeljka.panjakovic@obz.hr


Požeško-slavonska županija

Ferdinand Troha, dipl.ing.
Predsjednik
Županijska 7
34000 Požega

Kontakt osoba: Danijela Starčević, dipl.iur.
Tel: +385 (0)34 290 208
Fax: +385 (0)34 290 216
e-mail: danijela.starcevic@pszupanija.hr


Primorsko-goranska županija

Marina Medarić, dipl.oecc.
Predsjednica
Adamićeva 10
51000 Rijeka

Kontakt osoba: Vedrana Fržop
Tel: +385 (0)51 351 921
e-mail: vedrana.frzop@pgz.hr


Sisačko-moslavačka županija

Suzana Fabijanić, dr.med., spec. školske medicine
Predsjednica
Stjepana i Antuna Radića 36
44 000 Sisak

Kontakt osoba: Milena Vinković
Tel: +385 (0)44 550 222
Fax: +385 (0)44 550 230
e-mail: zdravstvo@smz.hr


Splitsko-dalmatinska županija

Magda Pletikosa Pavić, dr.med.spec.epidemiologije
Predsjednica
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
Služba za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje  ovisnosti
Vukovarska 46
21000 Split

Kontakt:
tel.: 021/40 11 90
e-mail: magda.pletikosa@gmail.com


Šibensko-kninska županija

Suzi Vatavuk, dr.med.
Predsjednica
Trg Pavla Šubića I. broj 2
22000 Šibenik

Kontakt osoba: Nikola Mihaljević
Tel: +385 (0)22 460 733
Fax: +385 (0)22 460 757
e-mail: zdravstvo@sibensko-kninska-zupanija.hr


Varaždinska županija

Tomislav Paljak, zamjenik župana
Predsjednik
Franjevački trg 7
42000 Varaždin

Kontakt osoba: Zvjezdana Fulir
Tel: +385 (0)42 390 516
Fax: +385 (0)42 210 343
e-mail: zvjezdana.fulir@varazdinska-zupanija.hr


Virovitičko-podravska županija

mr.sc. Miroslav Venus, dr.med., spec. epidemiolog
Predsjednik
Trg Ljudevita Patačića 1
33000 Virovitica

Kontakt osoba: mr. sc. Vesna Šerepac
Tel: +385 (0)33 638 120
Mob: +385 (0)99 22 71 195
e-mail: vesna.serepac@vpz.hr


Vukovarsko-srijemska županija

Josip Dabro, zamjenik župana
Predsjednik

e-mail:josip.dabro@vusz.hr
Glagoljaška 27/I
32 100 Vinkovci

Kontakt osoba: Ružica Čavar
Tel: +385 (0)32 344 214
Fax: +385 (0)32 344 048
e-mail: ruzica.cavar@vusz.hr


Zadarska županija

Marija Pupić-Bakrač, dr. med., spec. epidem.
Predsjednica
Božidara Petranovića 8
23 000 Zadar

Kontakt osoba: Ines Vitaljić
Tel: +385 (0)23 350 343
e-mail: ines.vitaljic@zadarska-zupanija.hr


Zagrebačka županija

Nadica Žužak
Predsjednica
Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb

Kontakt osobe: Ksenija Čuljak, Tihana Zemljak
Tel: +385 (0)1 6009 430
Fax: +385 (0)1 6009 432
e-mail: k.culjak@zagrebacka-zupanija.hr, t.zemljak@zagrebacka-zupanija.hr