Smanjenje štete

Politika smanjenja štete ("Harm reduction") se primarno bavi smanjenjem štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života.

U prvom se redu pod time podrazumijeva sprječavanje širenja zaraznih bolesti: hepatitisa B, hepatitisa C, HIV-a i AIDS-a, djelatnostima koje su organizirane kao besplatne i anonimne podjele šprica i igala za intravenske ovisnike, zaprimanje i uništavanje upotrijebljenih šprica i igala, dijeljenje kondoma, informativnih materijala, savjetovanje usmjereno na promjene mišljenja i navika ciljanje populacije. Početke takvih programa nalazimo u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Švicarskoj prije tridesetak godina, da bi danas postojali u gotovo svim zemljama svijeta i uvijek su suprotstavljeni klasičnoj restriktivnoj politici o drogama.

Programi smanjenja štete u Republici Hrvatskoj su započeli s radom 1996. kada je Hrvatski sabor prihvatio "harm reduction" djelatnosti kao sastavni dio Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga i kada je prvi program smanjenja štete započeo s radom u Splitu pri udruzi "Help".

Godine 1998. Crveni križ počinje sa programima smanjenja štete u Zagrebu, Zadru i Puli, a udruga "Terra" 1999. godine u Rijeci. Danas četiri nevladine organizacije (Help, Terra, Let, Institut) i jedna institucija (Hrvatski Crveni križ) u Hrvatskoj provode programe smanjenja štete.

Strategija za droge EU (2005. -2012.) je usmjerena na smanjenje štete povezane s uporabom droga prema zdravstvu i društvu kao glavnim objektima i potiče nacionalno djelovanje koje naglašava smanjenje zaraznih bolesti i smrti povezane s uporabom droga.

Akcijski plan za droge EU (2009.–2012.) kao osnovni cilj određuje smanjenje društvene i zdravstvene štete. Ciljevi definirani u Akcijskom planu kao smjernice državama članicama uključuju prevenciju zdravstvenog rizika povezanog s uzimanjem droge, odgovarajuću dostupnost i pristupačnost učinkovitih usluga smanjenja štete koji su već istaknuti u Vijeću Preporuke prevencije i smanjenja štete na zdravlje koji ovisnost o drogama uzrokuje na zdravlje ovisnika.