Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Slika /slike/shutterstock_250929607_cr.jpg

bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga


Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013, 01/2015 i 138/15 –Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), i Članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje  bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj 100/11) a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga za  2017. godinu, KLASA: 100-01/17-01/04, URBROJ: 50436-02/04-17-01  od 24. kolovoza 2017. godine, Ured za suzbijanje zlouporabe droga  r a s p i s u j e
 
 
 
JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga
 
Osoba se prima na stručno osposobljavanje u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom za sljedeće radno mjesto:
 
ODJEL ZA PROGRAME I STRATEGIJE
1. stručni suradnik – 1 polaznik/ca
Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • znanje rada na računalu
 
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Cjelokupna natječajna dokumentacija nalazi se u rubrici na desnoj strani.
 

Pisane vijesti