Obavijest o testiranju za prijam u državnu službu

Slika /slike/shutterstock_153244961_cr.jpg

u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

Komisija za provedbu javnog natječaja u Uredu za  suzbijanje zlouporabe droga obavještava kandidate i kandidatkinje koji/e su na Natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 98 od 4. listopada 2017., za radna mjesta
 
 • Stručni suradnik/suradnica u Odjelu Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje - 2 izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme

podnijeli/e uredne i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete, da se provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje putem pismenog testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
 
Testiranje će se provesti u dvije faze, a sastoji se od:
 •     Provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
 •     Provjera poznavanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj,
 •     Provjera poznavanja rada na računalu,
 •     Provjera znanja engleskog jezika.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. U prvu fazu testiranja pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prvu fazu testiranja su;
 
 •     Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br 56/1990, 135/1997, 8/1998,  113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010 (pročišćeni tekst), 05/14)
 •     Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine, br. 107/2001, 87/2002, 163/2003,  141/2004, 40/2007, 149/2009, 84/2011, 80/2013)
 •     Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga (Narodne novine, br. 36/2012,  130/2012 i 16/2013).
 
 • Prva faza testiranja održat će se u Tribinama Grada Zagreba, Kaptol 27, dana 6. studenog 2017. sa početkom u 10,00 sati.

Rezultati prve faze testiranja bit će objavljeni na web stranici Ureda www.drogeiovisnosti.gov..hr i oglasnoj ploči Ureda.

U drugu fazu testiranja pozvat će se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 17 kandidata na rang listi.

Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 17 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.

Svi kandidati koji dijele 17. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

Druga faza testiranja sastoji se od;
 • Provjera poznavanja rada na računalu (poznavanje rada u MS Wordu, MS Excelu, MS PowerPoint i Internet)
 • Provjera znanja engleskog jezika.
 
 • Druga faza testiranja održat će se u Ministarstvu uprave, Maksimirska 63, dana 14. studenog 2017. sa početkom u 10,00 sati.

 Rezultati druge faze testiranja i lista ukupno ostvarenih bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja bit će objavljeni na web stranici Ureda www.drogeiovisnosti.gov.hr.

Za kandidate/kinje koji su zadovoljili/e na pismenom testiranju odnosno ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova, održat će se intervju.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to prvih 10 kandidata. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju.
 
 

Intervju će se održati u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, Sv. Preobraženja 4/II, Zagreb, a o datumu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obavješteni putem elektronske pošte.

 

Pravila testiranja

 • Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 • Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.
 • Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, izuzev za testiranje gdje je to u uputama kandidatima/kinjama izričito navedeno kao mogućnost; koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje; razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
 • Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju.
 • Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 • Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.
 • Nakon provedenog postupka Komisija čelniku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske dostavlja Izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang-lista kandidata/kinja koje predlaže za prijam u državnu službu.
 • Smatrat će se da je kandidat/kinja, koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj.
 • Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
 

Cjelokupna obavijest o testiranju nalazi se u rubrici na desnoj strani.

Pisane vijesti | Zapošljavanje