Održana Stručna tematska rasprava iz područja suzbijanja zlouporabe droga

Slika /slike/Tematska rasprava.jpg

za prekršajne suce i policijske službenike, (27. siječnja 2017. godine, Zagreb)

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom uz podršku Visokog prekršajnog suda organizirao je Stručnu tematsku raspravu „Utjecaj zakonodavne politike suzbijanja zlouporabe droga na tretman maloljetnika i prevenciju ovisnosti“ iz područja suzbijanja zlouporabe droga.

Rasprava je bila namijenjena prekršajnim sucima i sudskim savjetnicima, te policijskim službenicima, a ista je održana 27. siječnja 2017. u Tribinama Grada Zagreba. Skup je organiziran kao nastavak provedbe zajedničkih edukacija iz područja suzbijanja zlouporabe droga koje se provode sukladno ciljevima predviđenim Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe droga 2012.-2017. i Akcijskim planom suzbijanja zlouporabe droga 2015.-2017., koji predviđaju jačanje integriranog pristupa u provedbi kaznene politike na području suzbijanja zlouporabe droga i razvijanje odgovarajućih programa i intervencija za postupanje s počiniteljima kaznenih djela i prekršaja na području zlouporabe droga.

Potreba za ovom tematskom raspravom proizašla je iz trenda smanjenja broja upućenih maloljetnih počinitelja koji su zatečeni u posjedovanju droge za vlastite potrebe u programe liječenja, tretmana odnosno savjetovanja. Naime, broj izrečenih zaštitnih mjera obveznog liječenja od ovisnosti smanjuje se od 2013. godine stupanjem na snagu Kaznenog zakona kojim je posjedovanje droga za osobnu uporabu brisano kao kazneno djelo i svrstano u područje prekršajnog zakonodavstva.

Tijekom rasprave prikazani su uzlazni trendovi zlouporabe droga među mladima; posljedice prebacivanja kažnjivog ponašanja posjedovanja droge za vlastitu uporabu iz kaznenog u sferu prekršajnog zakonodavstva; prikaz kretanja prekršaja vezanih uz zlouporabu droga, udio maloljetnih počinitelja te učestalost izricanja zaštitnih mjera liječenja od ovisnosti u razdoblju od 2010. do 2016. godine; utjecaj izmjena kaznene regulative na obuhvat maloljetnih neopijatskih ovisnika u tretman Službe za zaštitu mentalnog zdravlja ZZJZ "dr. Andrija Štampar" u razdoblju 2012. -2016.; pojava novih droga, oblici i trovanja u Republici Hrvatskoj (2013.-2016.) te specifičnost pristupa ovisniku s dualnom dijagnozom s posebnim osvrtom na konzumaciju kanabisa i novih droga.
Na skupu je sudjelovalo više od 70 sudionika.
 

 

Prezentacije

 
 


Pisane vijesti