Terapijske zajednice i domovi za ovisnike

U Republici Hrvatskoj, osim bolničkog i izvanbolničkog liječenja i psihosocijalnog tretmana ovisnika o drogama koji se provode u zdravstvenom sustavu, već dugi niz godina pojedini oblici psihosocijalnog tretmana ovisnika provode se i u terapijskim zajednicama i domovima za ovisnike, ali i u sklopu pojedinih udruga koje pružaju različite oblike psihosocijalne pomoći i tretmana ovisnicima i njihovim obiteljima.
 
Za ovisnike, koje je moguće motivirati za potpuno odvikavanje (drug-free postupak), postoji mogućnost pružanja usluga u domu za djecu ili odrasle osobe ovisne o alkoholu, drogama i drugim sredstvima, te u terapijskim zajednicama. U sklopu smještaja ili boravka u domu i terapijskim zajednicama, ovisnicima se usluge mogu osigurati najdulje tri godine.

Domovi za ovisnike i terapijske zajednice pružaju usluge:
 • socijalnog i savjetodavnog rada,
 • psihosocijalne pomoći i podrške,
 • radne terapije i radno-okupacijskih aktivnosti,
 • brige o zdravlju i
 • psihološke podrške.

U Republici Hrvatskoj postoji 8 terapijskih zajednica s 32 terapijske kuće koje pružaju tretman i psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnicima o drogama kao udruge ili religijske zajednice[1] u sklopu humanitarne djelatnosti ili su ustrojene i registrirane kao terapijske zajednice i domovi socijalne skrbi[2] za ovisnike sukladno zakonskim propisima iz područja socijalne skrbi.

Kriteriji za ulazak u programe pojedinih terapijskih zajednica koje su ustrojene kao udruge i vjerske zajednice propisani su statutom terapijske zajednice, dok je za ulazak u terapijske zajednice koje djeluju kao domovi (ustanove) socijalne skrbi potrebno rješenje Centara za socijalnu skrb.

Terapijske zajednice i domovi socijalne skrbi za ovisnike prvenstveno provode programe:
 
 • tretmana i odvikavanja od ovisnosti o drogama i drugih psihoaktivnih sredstava,
 • programe psihosocijalne rehabilitacije i resocijalizacije,
 • savjetovanje,
 • radne terapije,
 • organiziraju grupe samopomoći za obitelji korisnika,
 • provode različite edukativno-promidžbene aktivnosti s ciljem prevencije ovisnosti te
 • sudjeluju kao posrednici pri upućivanju ovisnika na tretman u terapijske zajednice u inozemstvu.

Većina terapijskih zajednica u Republici Hrvatskoj provodi programe zasnovane na osnaživanju vjerskog života i napredovanja kroz hijerarhiju osobnih uloga i osobnog položaja u zajednici, kao i kroz radnu terapiju.
   
 
[1] Remar Espana, Zajednica Muondo Nuovo, Zajednica Papa Ivan XXIII, Udruga San Lorenzo – Zajednica Cenacolo, Reto centar – prijatelji nade
[2] Dom za ovisnike „Zajednica Susret“, Terapijska zajednica Đurmanec Krapina, Terapijska zajednica Ne-ovisnost