Evaluacijski instrumenti

Slika /slike/Emcdda EIB.jpg
Baterija evaluacijskih instrumenata EMCDDA-a (EIB – Evaluation Instrument bank) sadrži pohranjene instrumente u svrhu poticanja provedbe evaluacije i preventivnih programa i programa liječenja, te pružanja pomoći standardiziranju i upotrebi pouzdanih metoda na europskoj razini.

EIB se redovito nadograđuje i trenutno sadrži 170 evaluacijskih instrumenata s područja liječenja i 70 instrumenata s područja prevencije, te je preveden na 19 jezika.

Baterija evaluacijskih instrumenata (EIB) je online arhiv besplatno dostupnih instrumenata za procjenu intervencija povezanih s drogama. Detalji o autorskim pravima i / ili mogućim ograničenjima korištenja navedeni su za svaki instrument.