Javna nabava

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine“ 90/2011) propisuje da se sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:

  • ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  • ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s navedenim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Gospodarski subjekt ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.

Svi naručitelji obvezni su na svojim internetskim stranicama temeljem članka 13. stavka 9. objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima temeljem navedene odredbe ne smiju sklapati ugovor o javnoj nabavi ili obavijest da takvi subjekti ne postoje.

Temeljem članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) obavještavamo da Željko Petković, ravnatelj Ureda ne obavlja upravljačku djelatnosti, niti je vlasnik poslovnih udjela dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 posto, u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi. Slijedom navedenoga, nema gospodarskih subjekata s kojima Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.