Zakoni i ostali propisi

   

 

 

  • Međunarodni ugovori na snazi

Nakon stjecanja neovisnosti Republika Hrvatska je notifikacijom o sukcesiji, pravnim slijedom preuzela sljedeće međunarodne konvencije:

(30. ožujka 1961., New York); Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. godine temeljem notifikacije o sukcesiji; Tekst Konvencije objavljen u: Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1964

(Ženeva, 25. ožujka 1972.); Republika Hrvatska stranka je Protokola od 8. listopada 1991. godine temeljem notifikacije o sukcesiji; Tekst Protokola objavljen u: Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1978

(Beč, 20. prosinca 1988.); Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. godine temeljem notifikacije o sukcesiji; Tekst Konvencije objavljen u: Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 14/1990

 

Prema Ustavu Republike Hrvatske (NN br. 56/90; 8/98; 124/00; 41/01;), međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona.

Na temelju spomenutih konvencija donesen je i Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN br. 107/01; 87/02; 163/03; 141/04; 40/07) kao središnji pravni akt koji regulira sva temeljna pitanja zlouporabe droga: uvjeti za uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti droge, uvjeti za izradu, posjedovanje i promet droga i tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (tzv. prekursora); nadzor nad uzgojem biljaka iz kojih se mogu dobiti opojne droge te nad izradom, posjedovanjem i prometom droga i tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga; mjere za suzbijanje zlouporabe droga; sustav za prevenciju ovisnosti te pomoći ovisnicima i povremenim uzimateljima droga; vođenje evidencija i međunarodna suradnja.

Pregled zakonodavstva Republike Hrvatske na području droga, te tekstovi hrvatskih zakonskih propisa kojima je regulirano područje zlouporabe droga uvršteni su u Europsku bazu podataka o zakonodavstvu na području droga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, te su isti dostupni na eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5029EN.html.

Europska baza podataka o zakonodavstvu na području droga (ELDD) Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama predstavlja on line bazu podataka koja sadrži zakonske tekstove, studije te zakonska rješenja o različitim aspektima s području droga koja postoje u zemljama članicama EMCDDA, a cilj iste je kontinuirano praćenje postojećih i novih trendova u razvoju dokumenta kojima se regulira politika suzbijanja zlouporabe droga i zakona s područja prevencije, liječenja, kaznene politike i dr.

Sastavni dio mreže čine Pravni korespondenti koji su određeni od strane nacionalnih tijela za suzbijanje zlouporabe droga, a njihova glavna zadaća je da izvješćuju o različitim zakonodavnim aspektima suzbijanja zlouporabe droga u njihovom zemljama, kao i o novinama iz nacionalnih zakonodavstava.