Popis baza i registara koji se vode pri Uredu

Slika /slike/net_m.jpg

Popis baza, registara i popisa koji se vode pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

Podaci koje baza sadrži

 

Omogućen javni pristup

Podaci o svim projektima i programima koji se provode u području suzbijanja zlouporabe droga, na temelju Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga. Putem ove on-line aplikacije omogućeno je i podnošenje godišnjih izvješća od strane Županijskih Povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga. DA
podaci su objavljeni, ali ne u otvorenom formatu
  Pored širokog spektra najnovijih informacija o svim novootkrivenim psihoaktivnim tvarima identificiranima u Europskoj uniji, na hrvatskom jeziku, u Bazi novih psihoaktivnih tvari postoji i  segment  koji  prati  dinamiku  rada  dionika  nacionalnog Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari, a u tijeku je razvoj platforme za praćenje intoksikacija povezanih s novim psihoaktivnim tvarima. Baza novih psihoaktivnih tvari se kontinuirano nadopunjava.
 
NE,
podaci nisu za javnu uporabu, već su namijenjeni isključivo stručnjacima uključenim u Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih droga, a pristup je omogućen putem šifre koju dodjeljuje Ured
  • Zbirka osobnih podataka o korisnicima Projekta resocijalizacije ovisnika
Podaci o korisnicima Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja i Protokola o provedbi Projekta.
NE,
sadrži osobne podatke koji nisu za javnu uporabu. Pristup ima isključivo voditelj Zbirke osobnih podataka koji je djelatnik Ureda

Popisi ustanova sadrže različite popise ustanova iz područja suzbijanja ovisnosti.
DA
podaci su objavljeni, ali ne u otvorenom formatu