Izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskih planova

Izvješća o provedbi Nacionalne strategije i akcijskog plana sadržavaju objedinjene podatke za prethodnu godinu te sveobuhvatno i detaljno prikazuju stanje zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, te međunarodne trendove u odnosu na stanje i kretanje suzbijanja zlouporabe droga.

Izvješća također sadržavaju epidemiološke podatke o osobama liječenim zbog zlouporabe droga, podatke o kriminalitetu vezanom za zlouporabu droga, te pregled aktivnosti koje su na području suzbijanja zlouporabe droga, prevencije i liječenja ovisnosti i međunarodne suradnje na području droga provela mjerodavna  ministarstva/tijela, županije, udruge i terapijske zajednice tijekom godine.

Izvješća se izrađuju na godišnjoj razini, a ista usvaja Vlada Republike Hrvatske te prihvaća Hrvatski sabor.