Europski standardi kvalitete u području prevencije ovisnosti (2011.)

EU agencija za praćenje droge i ovisnosti o drogama (EMCDDA) 09. studenog 2011. publicirala je prvi Europski "znam kako“ priručnik o provođenju preventivnih programa visoke kvalitete.

Pod nazivom Europski standardi kvalitete u području prevencije ovisnosti: priručnik za stručnjake koji djeluju u području prevencije, predstavljen je na međunarodnoj konferenciji u organizaciji Emcdda-a u Lisabonu, a isti predstavlja prvi europski okvir za provođenje visoko kvalitetne prevencije ovisnosti o drogama.


Priručnik je dostupan na engleskom jeziku na www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards