Županijski koordinatori u odgojno-obrazovnim ustanovama

 

Županijski koordinatori za provođenje programa prevenciju ovisnosti u odgojno-obrazovni ustanovama (koordinatori školskih preventivnih programa)
 

  • Županijski koordinator obavezno mora biti član županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, a njegova osnovna zadaća je da od voditelja programa prevencije u odgojno-obrazovnim ustanovama prikuplja i objedinjuje programe prevencije ovisnosti na razini županije, te da  u suradnji sa županijskim povjerenstvom i županijskim uredom nadležnim za obrazovanje izrađuje školski preventivni program za županiju koji na kraju godine dostavlja na odobrenje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Također, na kraju školske godine županijski koordinator podnosi Izvješće o provedbi programa prevencije ovisnosti u osnovnim i srednjim školama na razini županije, županijskom uredu nadležnom za obrazovanje, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te Agenciji za odgoj i obrazovanje.

     

Bjelovarsko-bilogorska županija

ORNELA MALOGORSKI, prof. pedagogije
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9
43 000 Bjelovar
Tel.: 043 /243-998,
Mob. 091/5622-856
e-mail: omalogorski@gmail.com 
 

Brodsko-posavska županija   

mr. sc. LJILJANA LUKAČEVIĆ, prof.    
Opća bolnica Nova Gradiška
35 400 Nova Gradiška
Tel.: 035/217-901  
e-mail: ngpozitiva@gmail.com


Dubrovačko neretvanska županija

ANA ČEOVIĆ, viša savjetnica
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu , znanost i sport
20 000 Dubrovnik    
Tel.: 020/351-462                                                                                   
Fax.:020/ 351-407
e-mail: ana.ceovic@dnz.hr
 

Grad Zagreb 

VANDA BAZMENJAK, dipl. def.-soc. pedagoginja
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
10 000 Zagreb    
Tel.: 01/6100-549 
e-mail: vanda.bazmenjak@zagreb.hr
 

Istarska županija   

VESNA POROPAT
OŠ Vladimira Nazora, Rovinj
e-mail: vesna.poropat@skole.hr
 

Karlovačka županija  

DIJANA GRGINČIĆ, prof. soc. pedag.    
Osnovna škola Banija, 47 000 Karlovac
Tel.: 047/ 648 375
Mob.: 091/255 2759
e-mail: dijanagrrr@gmail.com
 

Koprivničko-križevačka županija   

JASNA HORVAT VLAHOVIĆ, prof. pedagogije i sociologije
Stručna suradnica pedagoginja u Gimnaziji Dr. Ivana Kranjčeva
48 350 Đurđevac
Tel.: 048/812-021
e-mail: jasna.horvat-vlahovic@skole.hr
 

Krapinsko-zagorska županija 

MILJENKA MUŽAR SERTIĆ
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
49 000 Krapina    
Tel.: 049/329-078
Fax.: 049/329-079
e-mail: miljenka.muzar@kzz.hr
 

Ličko-senjska županija

DIJANA NIKŠIĆ
Srednja škola Otočac
53 230 Otočac
Tel.: 053/771-134, 053/771-133
e-mail: ss-otocac-501@skole.htnet.hr
 

Međimurska županija  

ANDREJA ZADRAVEC BARANAŠIĆ, dipl. soc. pedagog    
Osnovna škola Štrigova
40 000 Čakovec    
Tel.: 040/851-570
e-mail: andrea.zadravecbaranasic@gmail.com
 

Osječko-baranjska županija   

JOSIP MANDURIĆ, ravnatelj
Osnovna škola Antuna Mihanovića
31 000 Osijek
Tel.: 031/202-744
e-mail: os-osijek-004@skole.htnet.hr


Požeško-slavonska županija

SONJA PAPRIĆ, odgajateljica, sveučilišna specijalistica prava djece
Centar za socijalnu skrb Požega, Podružnica Obiteljski centar , Matije Gupca 6
34 000 Požega
Tel.: 034/276-165
e-mail: odgajatelj.ocpozega@gmail.com
 

Primorsko-goranska županija   

DARKO ROVIŠ, prof., Voditelj Odsjeka za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja
Nastavni  Zavod za Javno Zdravstvo PGŽ
51 000 Rijeka
Tel.: 051/335-920
e-mail: darko.rovis@zzjzpgz.hr
 

Sisačko-moslavačka županija  

VESNA PAVIĆ, dipl. ing. prehrambene tehnologije, Tehnička škola Kutina   
Ivana Gorana Kovačića 20, 44 320 Kutina
Mob. : 095/812-7662
Tel.: 044/681-782
e-mail: vesna.pavic@optinet.hr
 

Splitsko-dalmatinska županija   

ANTE RADOVČIĆ, prof., stručni savjetnik
Upravni odjelu za prosvjetu, kulturu i sport
21 000 Split    
Tel.: 021/400-112
e-mail: ante.radovcic@dalmacija.hr
 

Šibensko-kninska županija  

ZORANA VRBIČIĆ, prof. pedag.    
Osnovna škola Jurja Dalmatinca
22 000 Šibenik
Tel.: 022/212-452
e-mail: pedagog2@net.hr
 

Varaždinska županija  

VANJA BOJANIĆ, dipl.soc. pedagog, psiholog
III Osnovna škola  Varaždin
Trg Ivana Perkovca 35
42 000 Varaždin
e-mail: vanjabjn@gmail.com
 

Virovitičko-podravska županija   

mr. sc. VESNA ŠEREPAC, dipl. pedagog.
Pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu VPŽ
33 000 Virovitica
Tel.: 033/638-120
Fax: 033 /638-125
e-mail: vesna.serepac@vpz.hr
 

Vukovarsko-srijemska županija 

IVANA BILJAN, prof. pedagogije
Agencija za odgoj i obrazovanje, Predstojnica Podružnice Osijek
Viša savjetnica za stručne suradnike – pedagoge
Strossmayerova 6/1
31 000 Osijek
Tel.: 031/284-901
Mob.:091/3635-141
Fax.: 031/ 283-799
e-mail: ivana.biljan1@azoo.hr
 

Zadarska županija   

RENATA JAČAN, dipl. pedagog, Upravna savjetnica za osnovno školstvo    
Ured državne uprave u ZŽ, Služba za društvene djelatnosti, J. J. Strossmayera 20
23 000 Zadar
Tel.: 023/312-779
e-mail: odsjek.prosvjeta@drz-upr-zd.t-com.hr


Zagrebačka županija

NATKA GLASINOVIĆ, viša upravna referentica za prosvjetu i kulturu    
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
10 000 Zagreb
Tel.: 01/6345-112
Fax: 01/6345-130
e-mail: natka.glasinovic@uduzz.hr